Toegankelijkheidsverklaring streaming commissies en raad

De stad Antwerpen streeft ernaar om de digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Iedereen moet de informatie op antwerpen.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de vooropgestelde richtlijnen.

Dit doen we in overeenstemming met het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.antwerpen.be

Nalevingsstatus

De website voldoet niet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. De eisen waaraan niet is voldaan en de vrijstellingen worden hieronder genoemd.

Niet-toegankelijke inhoud

 • Criterium 1.1.1 Niet-tekstuele content: Sommige afbeeldingen hebben geen correcte alternatieve beschrijving voor blinden en slechtzienden.
 • Criterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen): Niet alle video's zijn voorzien van ondertiteling voor doven en slechthorenden.
 • Criterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen): Video's zijn niet voorzien van audiodescriptie voor blinden en slechtzienden.
 • Criterium 1.3.1 Zorg dat informatie, structuur en relaties in code of tekst zijn vastgelegd, en niet alleen in de vormgeving: Sommige lijsten zijn niet voorzien van ondersteunde elementen in de code waardoor het schermlezer dit niet altijd correct kan verwerken.
 • Criterium 1.4.10 Reflow: De website verliest functionaliteit op sommige pagina's bij vergroting tot 400%.
 • Criterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content: Sommige grafische elementen zoals de focusindicator bij navigatie met het toetsenbord scoort onvoldoende op contrast.
 • Criterium 2.4.1 Blokken omzeilen: Er is geen knop om de menu te omzeilen en rechtstreeks naar de inhoud van de site te gaan.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20/07/2022 en gebaseerd op een beoordeling door de leverancier Arbor Media en een geautomatiseerde tool (google lighthouse). De verklaring is voor het laatst herzien op 20/07/2022. De meeste van deze problemen worden opgelost bij de nieuwe versie van het portaal, deze wordt in de loop van 2024 verwacht.

Compatibiliteit met browsers en ondersteunende technologieën

Deze website is gemaakt om compatibel te zijn met de meeste gangbare ondersteunende technologieën voor toegankelijkheid. Om deze optimaal te kunnen ervaren, beschik je best over de nieuwste versie van je browser. Bij oudere versies zal de website er mogelijks anders uitzien of zullen bepaalde functionaliteiten niet werken. Bij zeer oude browsers wordt surfen zelfs onveilig.

De meeste browsers voorzien de mogelijkheid om nieuwe versies automatisch te laten bijwerken, dit bevelen we aan zodat eventuele veiligheidsproblemen zo snel als mogelijk op je toestel verholpen worden. Zowel voor smartphones en tablets als voor desktop en laptop zorg je er best voor dat je over de meest recente software-update beschikt van het besturingssysteem. Dit portaal werkt optimaal op de meest recente versies van onderstaande browsers. Je kan op de links klikken om te bekijken hoe je de nieuwste versie kunt downloaden.

Desktop en laptop (Windows 10 of Apple macOS):

Smartphone en tablet (Android of Apple iOS):

Technische specificaties

De toegankelijkheid van de website is afhankelijk van volgende technologieën. De toegankelijkheid kan gegarandeerd worden als je toestel deze technologieën ondersteunt.:

 • HTML
 • CSS
 • Bootstrap
 • jQuery
 • jQuery (Fast path)
 • jQuery UI
 • Modernizr
 • yepnope
 • Moment.js

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van de richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons intern beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.

Toegankelijkheid videofragmenten

Er staan videofragmenten op deze website die niet volledig aan de richtlijnen voldoen. Heb je nood aan een transcriptie van dit bestand, vraag het dan aan via info@antwerpen.be. Wij engageren ons om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Feedback en contactgegevens

Heb je opmerkingen of ervaar je toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten. Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333. We streven ernaar om je een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Ben je niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt je melding als je uitgepraat bent met de stad, dus nadat je eerst je probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt je melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk. Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be , bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vind je op www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.