Toegankelijkheidsverklaring Talentbank stad Antwerpen

Het Selectiecentrum van de stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met de Europese richtlijn en het Vlaamse bestuursdecreet. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate de Talentbank voldoet aan de vooropgestelde richtlijnen.

Iedereen moet de informatie op de Talentbank eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate dit online sollicitatiesplatform voldoet aan de vooropgestelde richtlijnen.

De richtlijnen die gevolgd worden zijn de Web Content Accesibility Guidelines versie 2.1 of kortweg WCAG 2.1. Er zijn drie niveaus van de mate van toegankelijkheid: van laag naar hoog A, AA en AAA. Deze toepassing voldoet aan de richtlijnen tot en met niveau AA, met uitzondering van de volgende werkpunten.

Openstaande werkpunten

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk op grond van onevenredige last. Hiervoor beroepen we ons tijdelijk op artikel 5 van de Europese richtlijn 2016/2102. We engageren ons om de openstaande punten op te lossen binnen een redelijke termijn.

Navigeerbaarheid - Paginatitels

  • Werkpunt

De meeste pagina’s op ons platform hebben dezelfde titel (die enkel de naam bevat).

Sommige pagina’s op onze website hebben een cryptische titel (zoals een code).

  • Gevolg

Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor sommige bezoekers.

  • Plan van aanpak

Op dit moment hebben we helaas geen pasklaar alternatief. Dit is opgenomen met de externe ontwikkelaar. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken.

Toegankelijkheid PDF-documenten

Pdf-documenten worden zo goed als nooit meer toegevoegd aan pagina's of vacatures. Pdf-documenten worden gescreend. Recruiters volgen een opleiding over de opmaak van toegankelijke pdf-documenten.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20 augustus 2020 en herzien op 01 september 2020.

De toegankelijkheid van deze toepassing werd gecontroleerd via een handmatige inspectie (Quickscan).

Een nieuwe audit of compliancy-check is aangevraagd bij een onafhankelijke externe partner op 08 juni 2023.  De aanbevelingen daaruit zullen met hoogste prioriteit doorgevoerd worden in juni en uiterlijk augustus 2023.

Compatibiliteit met browsers en ondersteunende technologieën

Deze toepassing is gemaakt om compatibel te zijn met de meeste gangbare ondersteunende technologieën voor toegankelijkheid. Wij hanteren ook compatibiliteit met de meest courante browsers.

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

  • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
  • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
  • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
  • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
  • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.

Feedback en contactgegevens

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333.

We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.