Cyberaanval op online systemen van stad Antwerpen

Het informaticasysteem van stad Antwerpen werd geconfronteerd met een cyberaanval. De impact op de dienstverlening wordt maximaal tegen eind januari weggewerkt. Heb je een aanvraag lopen bij de stad? We doen er alles aan om je dossier zo snel mogelijk te verwerken. Kijk hier voor meer informatie

Meer info

Toegelaten en verboden vormen van prostitutie

Raamprostitutie is enkel toegelaten in de gedoogzone in het Schipperskwartier in Antwerpen. Het uitbaten van een raamprostitutiepand of van een seksuitbating is enkel toegelaten wanneer er aan de verplichtingen van het reglement seksuitbatingen werd voldaan. Thuisontvangst en escorte worden enkel toegestaan wanneer die niet voor overlast zorgen. Straatprostitutie, gedwongen prostitutie en tienerprostitutie zijn verboden.


Raamprostitutie

Gedoogzone

Raamprostitutie is enkel in de gedoogzone in het Schipperskwartier toegelaten in Antwerpen. Raamsekswerkers moeten minstens 18 jaar oud zijn en de juiste verblijfs- of identiteitspapieren hebben. Raamprostitutie buiten de gedoogzone is verboden. 

Controle

Er zijn iets meer dan 300 ramen in het Schipperskwartier. De Antwerpse politie controleert raamprostitutie door middel van de digitale toepassing HookUp. Op deze website moeten pandeigenaars de gegevens van de sekswerkers die op dat moment een raam huren ingeven. De sekswerkers bevestigen de verhuring ook via HookUp.

De politie ziet zo welke persoon, op welk moment, in welk raam, aan het werk is. Op deze manier kunnen er geen ramen onderverhuurd worden, waarbij een tussenpersooon een raam huurt om daar dan illegale of minderjarige sekswerkers te laten werken. Zo strijden de stad en de politie samen tegen dwang en mensenhandel in de prostitutie.

De stad Antwerpen hecht veel belang aan privacy. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers en sekswerkers die actief zijn op Antwerps grondgebied is van essentieel belang. De gegevens die in HookUp verzameld worden, zijn enkel en alleen zichtbaar voor het prostitutieteam van de politie. Als de stad persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dit conform de geldende wettelijke bepalingen. 

Veiligheid

Doordat de politie beschikt over de gegevens van raamsekswerkers, kunnen zij ook de veiligheid van sekswerkers beter garanderen. Bijvoorbeeld bij een verdwijning kan de politie een slachtoffer sneller terugvinden.

De stad verwacht een engagement van uitbaters van een raamprostitutiepand om oplettend te zijn voor signalen van dwang of mensenhandel en dit door te geven aan de politie. Zij moeten ook altijd gebruik maken van HookUp wanneer een sekswerker een raam bij hen wil huren.

Een raamprostitutiepand heeft maximaal één beheerder en bij een minimum van 30 ramen mogen er twee beheerders zijn. Verder zijn uitbaters van raamprostitutiepanden ook verplicht om een geschiktheidsverklaring te hebben. Die verklaring geeft een garantie over de kwaliteit van het pand en voorwaarden zoals de moraliteit van de uitbater. Uitbaters mogen bijvoorbeeld niet veroordeeld zijn voor feiten zoals de exploitatie van prostitutie, mensenhandel en/of mensensmokkel. Alle panden worden nadien ook jaarlijks gecontroleerd op brand en hygiëne –voorschriften.

Seksuitbatingen

De stad legt een aantal regels op waaraan de uitbating moet voldoen. Deze regels zijn er om de veiligheid en gezondheid van sekswerkers, bezoekers en omwonenden te garanderen.

Het prostitutieteam van politiezone Antwerpen doet regelmatig controles in deze bars of bordelen om te controleren op arbeidsvoorwaarden, veiligheid en gezondheid. Verder moeten seksuitbatingen ook een belasting betalen.

Reglement seksuitbatingen (PDF)

Moeilijk leesbaar voor mensen met een visuele beperking.

Vraag een toegankelijke versie aan via info@antwerpen.be. Je ontvangt die binnen de 7 werkdagen.

Thuisontvangst en escorte

Prostitutie vanuit appartementen of woningen wordt enkel gedoogd als dit niet voor overlast zorgt.

Het prostitutieteam van politiezone Antwerpen voert regelmatig controles uit bij sekswerkers die vanuit huizen of appartementen werken. Via opsporingen op seksadvertentiewebsites gaan zij op zoek naar (verdachte) advertenties.

De politie stelt enkele vragen aan de sekswerker, ze peilen naar de werkomstandigheden en het welzijn en geven informatie over hulpverlening. Door de informatie in hun database te bewaren, verhogen zij de veiligheid van sekswerkers en het maakt opsporingen bij een verdwijning makkelijker.

Straatprostitutie

Straatprostitutie is verboden

Straatprostitutie of tippelen is in Antwerpen verboden. Dat wil zeggen dat er in alle gevallen van straatprostitutie GAS boetes zullen worden uitgeschreven en/of een straatverbod worden opgelegd.

Hulporganisaties

Verschillende organisatie bieden hulp aan sekswerkers op straat.

Nomaad

Nomaad is een organisatie  die actief is in de Atheneumbuurt samen met Violett. Zij richten zich op druggebruikende mensen op straat en bieden basiszorg aan verslaafde straatsekswerkers aan.

Boysproject

Boysproject is een organisatie voor mannelijke en transgender sekswerkers. Eénmaal per week gaan medewerkers van Boysproject de straat op. Zij bezoeken plaatsen waar mogelijk mannelijke en transgender sekswerkers aanwezig zijn en bieden hen hulp aan.

Gedwongen prostitutie

Altijd verboden

Gedwongen prostitutie is altijd verboden en wordt door de politie vervolgd en bestraft. Vermoed je dat iemand gedwongen in de prostitutie werkt, of je zit zelf in deze situatie? Meld dit dan bij het prostitutieteam van de politie of Payoke.

Bekijk hier een lijst met signalen van misbruik en wat je moet doen als je denkt dat iemand misbruikt wordt, of als je zelf onder misbruik lijdt.

Minderjarigen

Het is nooit toegestaan om als minderjarige in de prostitutie te werken of een minderjarige in de prostitutie te laten werken. Betalen of materiële voordelen geven in ruil voor seks met een minderjarige is altijd strafbaar en is een zeer ernstig misdrijf. Het is niet relevant of de minderjarige hier toestemming voor geeft. Het kan en mag onder geen enkele omstandigheid.

Lees meer over loverboys en tienerprostitutie.

Mensenhandel en uitbuiting

Slachtoffers van mensenhandel zijn personen die gedwongen worden om bijvoorbeeld in de prostitutie te werken (via geweld, bedreigingen…). Ze moeten (een deel van) hun inkomsten afstaan aan iemand anders.

Uiteraard zijn mensenhandel en uitbuiting verboden, ook buiten de prostitutie. Dit wordt altijd vervolgd en bestraft. Ben je zelf slachtoffer van mensenhandel of wil je een slachtoffer van mensenhandel helpen, meld dit dan altijd.

Melding maken

Meldingen rond prostitutie of seksuele uitbuiting gebeuren best bij het prostitutieteam, hun gegevens vind je ook onderaan deze pagina.

  • Als het om een minderjarig persoon gaat, kan je contact opnemen met de politie in je buurt. Zij zullen het dossier dan overmaken aan de jeugdrecherche. Indien je liever eerst afstemt met een hulpverleningsorganisatie kan je terecht bij Payoke of Child Focus.
  • Als je vermoedt dat er mensenhandel in het spel is, contacteer dan het prostitutieteam of Payoke. Payoke biedt opvang, juridische en administratieve ondersteuning en psychologische begeleiding aan slachtoffers.
  • In geval van nood bel je naar 101.

Extra waakzaamheid in hotels en raamprostitutie

Hotels

Wanneer minderjarigen in de prostitutie werken - vaak als slachtoffer van loverboys - gebeurt dit meestal in hotels. Hotels zijn een extra gevoelige branche waar slachtoffers onder de radar kunnen blijven. Het is daarom essentieel dat hoteluitbaters en hotelpersoneel hier waakzaam voor zijn en misbruik melden bij het prostitutieteam van de politie.

Sensibiliseringsfolder voor hotels

De stad ontwikkelde een sensibiliseringsfolder voor hotels. Hotels die bij de politie gekend zijn wegens inbreuken in het verleden kregen een sensibiliseringsgesprek. Wanneer zij niet de nodige inspanningen leveren en er nieuwe feiten plaatsvinden, zullen deze hotels sancties krijgen en bijvoorbeeld bestuurlijk gesloten worden. 

Sensibiliseringsfolder voor hotels (PDF)

Moeilijk leesbaar voor mensen met een visuele beperking.

Vraag een toegankelijke versie aan via info@antwerpen.be. Je ontvangt die binnen de 7 werkdagen.

Pandeigenaars

Eigenaars van raamprostitutiepanden hebben een unieke positie voor het opsporen van gedwongen prostitutie. Het is enkel toegestaan om een raam of kamer te verhuren aan een sekswerker wanneer er een fysieke ontmoeting is tussen de eigenaar of beheerder en de sekswerker. Het is daarom belangrijk dat eigenaars extra waakzaam zijn voor signalen van dwang of mensenhandel en dit melden aan de politie wanneer er aanwijzingen zijn.

Contact

Prostitutieteam

De Lokale Politie Antwerpen heeft een eigen Prostitutieteam

Payoke

Payoke zorgt voor opvang en ondersteuning van slachtoffers mensenhandel. 

Child Focus

Child Focus is de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. 

Nomaad

Nomaad richt zich op druggebruikende mensen op straat en bieden basiszorg aan verslaafde straatsekswerkers aan.

Boysproject

Boysproject is een sociale organisatie voor mannelijke en transgender sekswerkers.

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.