Contacteer stad Antwerpen

Toeleveringen

Info over de toelevering aan passagiers- en beroepsschepen in de Stadshaven.

Toelevering aan schepen afgemeerd in de Stadshaven

 • Op alle kaaien bestemd voor passagiersschepen en beroepsschepen kan er toelevering aan afgemeerde schepen gebeuren.
 • Niet alle kaaien zijn geschikt voor grote of zware voertuigen, sommige kaaien zijn niet toegankelijk voor voertuigen van meer dan 3,5 ton.
 • Hou er ook rekening mee dat een aantal kaaien fietsers- en voetgangerszones zijn.
 • De historische kaaien in het stadshavengebied hebben een beperkte kaaibelasting! 
 • Ga je een kraan gebruiken? Om verzakkingen of stabiliteitsproblemen van de kaaimuren te voorkomen, moet je steeds een toelating aanvragen. Hoe? Mail naar dienst Stadsontwikkeling: herstellingopenbareruimte@antwerpen.be.

Uren van toelevering

Leveranciers in het stedelijk havengebied moeten rekening houden met nachtlawaai voor buurtbewoners. Leveren moet daarom tussen 6 en 22 uur gebeuren.

Kattendijkdok-Westkaai

 • De voorkaai is een fietsers- en voetgangerszone, gecontroleerd door ANPR-camera's.
 • Toelevering aan schepen kan en moet vanop de kaai zelf gebeuren, niet vanop de straat.
 • De busparkings aan Kattendijkdok-Westkaai zijn voorbehouden voor autocars.
 • Je hebt een vergunning nodig om de fietsers- en voetgangerszone in te rijden.
 • De termijn voor het indienen van een nieuwe aanvraag is minstens 2 werkdagen vóór de start van de toegang tot de autoluwe zone en vóór 9 uur ’s morgens.

Kattendijkdok-Oostkaai

 • De voorkaai is vrij toegankelijk 
 • De voorkaai is eveneens een fietsers- en voetgangerszone 
 • Autocars worden niet toegelaten in de fietsers- en voetgangerszone. Ze kunnen de voorziene parkings voor autocars aan de straatkant gebruiken.

Kattendijkdok-Noordkaai

De toegang tot de Noordkaai is via het Zaha Hadidplein.  
Havenbedrijf Antwerpen beheert de toegang en bepaalt de voorwaarden en beperkingen voor kaaibelasting. Neem altijd contact op met het Havenbedrijf. 

Telefoonnummer Havenbedrijf: +32 (0)3 205 20 11.

Houtdok – Kempisch dok - Asiadok

 • Houtdok-Noordkaai 
  De Noordkaai is beperkt toegankelijk voor leveringen. 
 • Kempischdok-Oostkaai 
  De Oostkaai is toegankelijk voor leveringen, rijden via Asiadok Westkaai en Madrasstraat. 
 • Asiadok 
  De Oost- en Westkaai zijn beperkt toegankelijk voor leveringen. Volg de signalisatie. 

Scheldekaaien

Het zuidelijk gedeelte van de Scheldekaaien (Sint-Andries, Nieuw Zuid) is beperkt toegankelijk voor leveringen. De voorkaai is enkel toegankelijk voor voertuigen van maximaal 3,5 ton. De noordelijke Scheldekaaien (cruiseponton en Loodswezen) zijn toegankelijk via de busparking aan de Orteliuskaai. Enkel het cruiseponton zelf is beperkt toegankelijk (voertuigen van max. 3,5 ton en max. 2,90m hoog).

Contact Stadshaven

Stadshaven
stadshaven@antwerpen.be
Francis Wellesplein 1 – 2018 Antwerpen

+32 3 338 93 14 - VHF-kanaal 69

Bereikbaar op weekdagen van 7 tot 22 uur.
Lees de nautische berichten
Deze berichten aan de scheepvaart brengen je op de hoogte van nautische situaties in de Stadshaven en aan de Scheldekaaien zone Stad.