Verbouwen van panden met erfgoedwaarde

Antwerpen is een historische stad. Dankzij de vele historische en architecturaal waardevolle panden heeft de stad een unieke uitstraling. Wil je een erfgoedpand verbouwen, dan zijn er specifieke regels te volgen. De dienst monumentenzorg helpt je graag verder op weg.

Beschermd erfgoed

Wat is het?

In Antwerpen zijn er meer dan 11 00 beschermde monumenten, 31 beschermde landschappen en 1300 panden die deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsgezicht. De wettelijke bescherming zorgt ervoor dat het onroerend erfgoed bewaard blijft en dat er respectvol mee wordt omgegaan. 

 

Check of je pand beschermd is

Wie geeft advies

De Vlaamse Overheid

Niet beschermd waardevol erfgoed

Wat is het?
Er zijn ook tal van gebouwen met erfgoedwaarde met een ander statuut:

  • Panden die gelegen zijn in een zone die aangeduid is als woongebied met Culturele, Historische en/of Esthetische waarde (CHE–zone). Zie perceleninformatieplatform.  Verbouwingen of nieuwbouwprojecten in deze zones zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden. Deze zijn gericht op behoud, maar dat wil niet zeggen dat elke verandering in de omgeving per definitie wordt tegengehouden. Het is wel de bedoeling dat er extra voorzichtig wordt omgesprongen met het bouwkundig patrimonium. 
  • Panden uit de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen
    • Panden die zijn opgenomen in de boekenreeks 'Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België'. Stad Antwerpen met haar districten beslaat 4 boekdelen, gepubliceerd tussen 1976 en 1992.

Check of je pand tot 1 van deze statuten behoort

Perceleninformatieplatform

 

Wie geeft advies?

De dienst monumentenzorg van de stad Antwerpen geeft je advies en adviseert het college van burgemeester en schepenen. 

 

Wat mag je verwachten? 

  • Bouwhistorisch advies
  • Jouw  bouw- of verbouwplannen worden besproken en afgetoetst aan de erfgoedcriteria.
  • Beslissingen over gebruik, onderhoud, aanpassing, uitbreiding en sloop worden genomen met kennis van en respect voor het waardevol karakter.
  • Ligt de verbouwing of nieuwbouw in een CHE-gebied, dan kan monumentenzorg vragen om een CHE-rapport op te stellen. Een medewerker van de dienst monumentenzorg komt ter plaatse en heeft een gesprek met de architect en/of de bouwheer over de geplande werken. Op basis daarvan wordt de inhoud en de omvang van de studie bepaald. 

Contact

monumentenzorg@antwerpen.be

 

Stadsontwikkeling - Monumentenzorg
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen 
 

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.