Contacteer stad Antwerpen

Verkiezingen 2024: stemmen op zondag 13 oktober

Op zondag 13 oktober 2024 vinden er verkiezingen plaats voor de provincieraad, gemeenteraad en districtsraad.


Afschaffing opkomstplicht

De opkomstplicht is afgeschaft. Voor de lokale en provinciale verkiezingen is er vanaf nu stemrecht. Dit houdt in dat burgers niet meer verplicht zijn om te gaan stemmen.

Wie kan stemmen?

Belgische kiezers EU-onderdanenNiet-EU-onderdanen
Provincieraad
ja
nee
nee
Gemeenteraad
ja
ja, na registratie
ja, na registratie
Districtsraad
ja
ja, na registratie
ja, na registratie

Je moet voldoen aan deze voorwaarden: 

  • Belg zijn op 1 augustus 2024.  
  • 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen. 
  • Op 1 augustus 2024 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente. 
  • Op 13 oktober 2024 niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht.

Registratie stemrecht niet-Belgen

Niet-Belgische inwoners kunnen stemmen voor gemeente- en districtsraadsverkiezingen, maar niet voor provincieraadsverkiezingen. Je moet je voor 1 augustus 2024 als kiezer inschrijven bij de gemeente van jouw hoofdverblijfplaats. 

Wil je je als kiezer registeren?  Lees meer over de voorwaarden.

Meer info