Contacteer stad Antwerpen

Visie leefbare studentenstad

Antwerpen is de motor van de Vlaamse economie. In het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ engageert het stadsbestuur zich om deze motor draaiende te houden door onder meer inspanningen te leveren voor het hoger onderwijs.

De verschillende hogescholen en de Universiteit Antwerpen zijn een aantrekkingspool voor talent van over de hele wereld. Ze brengen talentvolle jonge mensen uit binnen- en buitenland naar de stad. Zij zorgen ervoor dat het studentenleven bruist en dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. De aanwezigheid van studenten in de binnenstad en op de buitencampussen is een verrijking met groot economisch, maatschappelijk en cultureel potentieel. We geloven in sterke studenten, die hun weg zoeken en zich organiseren in studentenclubs.

Antwerpen moet de onderwijshoofdstad van Vlaanderen zijn, niet alleen in grootte, maar ook in kwaliteit, innovatie en emancipatorische kracht. De stad belooft die ambitie waar te maken zodat Antwerpen een leefbare onderwijshoofdstad van Vlaanderen is:

  1. Het samenleven van inwoners en studenten wordt verbeterd door een billijke spreiding van evenementen en activiteiten van en door studenten, om zo de stad voor iedereen leefbaar te houden. Er wordt ingezet op meer sensibilisering en slimme oplossingen voor de inrichting van de uitgaanszones.
  2. Dankzij het studentencharter voor alle studenten hoger onderwijs, bevestigt de studentenpopulatie jaarlijks haar engagement om Antwerpen als leefbare woon- én studentenstad hoog in het vaandel te dragen. De studenten(clubs) bundelen hierbij de krachten met stad Antwerpen, de universiteit en de hogeschoolinstellingen zodat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en zo iedereen van de stad kan blijven genieten met respect voor de gedeelde buurt waarin gewoond én geleefd wordt.
  3. Voor kotstudenten moet de stad een veilige thuis van huis bieden. De stad blijft dan ook controles uitoefenen op de kwaliteit en veiligheid van onze studentenhuisvesting. Zo verzekeren we de uitbouw van de kwaliteitslabels om de zoektocht naar een veilig kot te vergemakkelijken. Daarnaast geven we studenten de mogelijkheid om onveilige panden anoniem te melden.