Contacteer stad Antwerpen

Vormingen voor kinderopvang

Heb je een vormingsplan opgesteld? Ken je je noden en die van je medewerkers? Door het volgen van vormingen versterk je je pedagogische en organisatorische vaardigheden en die van je team en werk je aan de kwaliteit van je opvang. Vorming is een permanente opdracht voor elke kinderopvang.


Om te blijven werken aan de kwaliteit van je opvang, is het belangrijk om je persoonlijk vormingsplan op te stellen en regelmatig onder de loep te nemen. Iedere organisator moet jaarlijks nagaan welke vorming de verantwoordelijke en kinderbegeleiders nodig hebben en hiervoor een aanbod voorzien. Voor organisatoren van een opvang met meer dan 18 opvangplaatsen, maakt deze aanpak deel uit van het kwaliteitshandboek. 

Via het Vormingsfonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondsheidssector kan je overdag gratis vormingen volgen indien je aangesloten bent bij het paritair comité 331 en een RSZ kengetal 322 of 122 hebt.

Heb je nood aan een bepaalde vorming? Laat het ons zeker weten.
Heb je ondersteuning nodig om je vormingsplan op te stellen? Schrijf je dan in voor een vorming. Je levert je vormingsplan aan bij de regie kinderopvang aan de hand van het sjabloon. 

Werken aan een vormingsplan is werken aan kwaliteit

Een vormingsplan opmaken vraagt voorbereiding. Wat is een vormingsplan en wat staat er in? Hoe begin je eraan en wat doe je ermee? Hoe bepaal je thema’s voor uw vormingsplan? Aan de hand van Memo Q of een verslag van de zorginspectie kan je je noden en behoeften ontdekken. We bekijken verschillende mogelijkheden om te komen tot een degelijke evaluatie van je opvang. Je gaat op zoek naar welke aanpak voor jou en je team het beste werkt.  

Volgens de regelgeving moet je de vormingsnood van je team jaarlijks bepalen. Wie een toelage wil aanvragen, is verplicht om jaarlijks een vormingsplan in te dienen tegen het jaareinde. Zo toon je aan dat je voortdurend aan de kwaliteit van je opvang werkt.

Webinars

Webinar 'Wat is de rol van de boekhouder bij de overname van een kleine onderneming?'

Kom meer te weten over de rol van de boekhouder bij de overname van een kleine onderneming in deze webinar van Agentschap Innovatie en Ondernemen. De webinar geeft het standpunt vanuit de verkoper weer en niet vanuit de koper, maar kan ook voor kandidaatovernemers interessant zijn. Het gaat niet specifiek over kinderopvang, maar bevat wel interessante info.

Webinar 'Privacyregels'

Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe privacyregels, ook voor de kinderopvang. Deze privacyverplichtingen zijn opgelegd door Europa. Op de site van Kind en Gezin vind je meer informatie, een powerpoint en een webinar (die kan je ook hieronder al bekijken).

Webinar ‘Schijnzelfstandigheid: risico’s en hoe correct samenwerken’

Herbekijk de uitzending onderaan (i.s.m. Unizo):

Werken met zelfstandige medewerkers of met werknemers? Er zijn talloze verschillen, vooral op het financiële vlak en op het vlak van flexibiliteit en organisatie. De keuze tussen zelfstandigen en werknemers is echter niet zonder gevolgen: wie gezag wil kunnen uitoefenen over zijn medewerkers en ze toch als zelfstandigen inschrijft, riskeert bij schijnzelfstandigheid terecht te komen, met belangrijke risico’s tot gevolg.

Tijdens dit webinar brengen we voor jou in kaart wat het inhoudt om een werknemer of zelfstandige  te zijn, wat de voornaamste verschillen en de voor- en nadelen zijn. We bekijken wat schijnzelfstandigheid precies is, hoe men riskeert daarmee geconfronteerd te worden en wat de gevolgen zijn.

Uiteraard komt ook aan bod hoe men schijnzelfstandigheid kan vermijden en wat daarbij de do’s en don’ts zijn. We gaan ten slotte in op specifieke vragen zoals hoe het zit met familieleden, met werkend vennoten of met zaakvoerders van een vennootschap.
Docente: meester Line Hellemans​

Meer info

  • Vormingen georganiseerd door Stad Antwerpen zijn gratis voor zelfstandigen gezinsopvang- en groepsopvang (trap 0, trap 1 en trap 2b) gelegen in de stad Antwerpen (en districten): verantwoordelijken en kinderbegeleiders (tenzij anders vermeld)
  • Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
  • Wil je een bepaalde vorming volgen die we op een weekavond aanbieden en u kunt enkel op zaterdag? Laat het dan weten via regie.kinderopvang@antwerpen.be.  
    Bij voldoende deelnemers organiseren we deze vorming op een ander tijdstip.

Regie Kinderopvang

regie.kinderopvang@antwerpen.be
tel. 03 338 65 87