Contacteer stad Antwerpen

Vrijetijdstoelage voor jeugdaanbod: leid gezinnen naar de juiste hulp

Antwerpen is een jonge en heel diverse stad, met tal van uitdagingen. Financiële drempels zorgen ervoor dat het lastig is om sommige kinderen en jongeren te bereiken. Gelukkig bestaan er middelen om die drempels weg te werken, zoals de vrijetijdstoelage. Leid jij gezinnen mee naar de juiste hulp?


Wat is de vrijetijdstoelage?

De vrijetijdstoelage is een tegemoetkoming van maximum 100 euro per persoon per jaar voor Antwerpenaren die zich inschrijven in een sportclub, cultuur- of erkende jeugdvereniging. Het gaat om een langdurig lidmaatschap en/of de aankoop van materiaal (zoals een uniform). De tegemoetkoming bedraagt 80% van de ingediende kosten, 20% blijft voor rekening van de deelnemer. 

 

Voorbeeld

Een kind van 10 jaar schrijft zich bij je in voor een jaar lidmaatschap en betaalt hiervoor 60 euro. Samen met een ouder vul je de aanvraag in. Na goedkeuring krijgt het gezin 48 euro (80%) terug. Dat wil zeggen dat er nog 52 euro overblijft voor een eventueel ander lidmaatschap en/of materiaal.

Voor wie is de vrijetijdstoelage?

Iedereen ingeschreven op het grondgebied van de stad Antwerpen die een A-kaart met kansentarief heeft. Personen die in begeleiding zijn bij een sociaal centrum of in schuldhulpverlening of werkervaringsklant zijn kunnen geen beroep doen op de ondersteuning via dit reglement, maar vinden alle info voor ondersteuning via deze link

Hoe doe je een aanvraag?

 • download het Aanvraagformulier.
 • het onderste vak vul jij als vereniging zelf in (belangrijk: bij ‘activiteit’ zet je jeugdvereniging)
 • de rest van het formulier laat je invullen door de ouder
 • belangrijk: bij het indienen moet er een foto of printscreen van het bewijs van betaling toegevoegd worden
 • de ouder bezorgt het formulier aan de stad (zie gegevens op het formulier zelf)
 • na goedkeuring wordt de toelage uitbetaald aan de ouder

Ontdek hier het volledige reglement voor de vrijetijdstoelage.

Hoe communiceer je over de vrijetijdstoelage?

Als jeugdvereniging spelen jullie een grote rol in het bekendmaken van de vrijetijdstoelage. Gebruik hiervoor al je communicatiekanalen: je website, je sociale media, je mails naar ouders over inschrijvingen… Hoe helderder en transparanter je communiceert, hoe groter de kans dat de boodschap overkomt. 

We geven je hierbij graag enkele tips:

 • Hieronder vind je een voorbeeldtekstje om te gebruiken in je communicatie. Pas het gerust aan!

  Elk kind en elke jongere heeft recht op vrije tijd. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan onze activiteiten. De stad Antwerpen ondersteunt haar inwoners via de vrijetijdstoelage om de financiële drempel voor deelname aan vrijetijdsaanbod te verlagen. Heb je een A-kaart met recht op kansentarief? Dan kan je op jaarbasis tot 100 euro terugkrijgen voor de deelname aan sport-, cultuur- of jeugdaanbod. Lees hier het reglement. Druk het formulier af en neem contact op met xxx om het voor jou te laten invullen. Wij hebben ook blanco formulieren, neem contact op met xxx om het formulier voor jou te laten invullen.
 • Leg een aantal blanco documenten klaar bij je vereniging. Zorg ervoor dat overal de nieuwe formulieren liggen met de A-kaartgegevens erop! De oude formulieren worden niet meer aanvaard. Doe hetzelfde voor de aanvraagformulieren ‘tegemoetkoming van mutualiteiten’ en ‘fiscale attesten kinderopvang’.
 • Voorzie je zelf ook ondersteuning voor kinderen en jongeren met recht op een kansentarief? Zet die dan in voor zaken waarvoor deze toelage niet kan gebruikt worden, zoals daguitstappen, weekends, kampen, materiaal…

Wat kan je nog doen om financiële drempels weg te nemen?

Naast de vrijetijdstoelage zijn er nog manieren om (financiële) drempels weg te nemen bij potentiële leden. Onwetendheid over de kosten is een van die drempels. Breng daarom het kostenplaatje om lid te worden van jouw vereniging goed in beeld en zet dat bijvoorbeeld op je website. Denk aan het inschrijvingsgeld, maar ook aan de kostprijs van losse activiteiten zoals weekend, kampen, vervoer, aankoop van materiaal… Sta ook stil dat er soms ‘verborgen’ kosten zijn zoals verkoopacties, activiteiten die de kas moeten spijzen… Zo weten ouders perfect wat er van hen verwacht wordt. 

Nog andere mogelijkheden:

 • probeer de prijs zo laag mogelijk te houden
 • laat toe dat deelnemers in schijven betalen
 • werk met verschillende prijzen, zodat mensen in armoede minder moeten betalen
 • werk met een maximumfactuur
 • ga discreet om met vragen over financiële ondersteuning
 • organiseer een verkoop van tweedehandskledij en -materiaal en zet hierbij in op duurzaamheid (zo voelen kinderen in armoede zich niet uitgesloten als zij als enige geen nieuw uniform dragen)

Een voorbeeld om je te inspireren:

Hieronder vind je een overzicht van de (gemiddelde) prijzen voor het inschrijvingsgeld/ een activiteit/ een daguitstap/ een weekenduitstap/ een vakantiekamp: …
 
We willen er zijn voor iedereen. Een beperkt budget mag daarom geen reden zijn om niet deel te nemen aan onze activiteiten. We hebben daarom volgende mogelijkheden om het kostenplaatje te beperken:
 
We kunnen ook (in alle discretie) een regeling op maat uitwerken. Spreek iemand van de organisatie/leiding/groepsleiding/ voorzitter/… aan of neem contact op met xxx.

Welke kortingen en tussenkomsten bestaan er nog?

Naast de vrijetijdstoelage zijn er nog tussenkomsten: 

 • Als je vereniging deel uitmaakt van een jeugdwerkkoepel of federatie, vraag dan zeker eens na wat daar de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld: Scouting op maat, Steunfonds KSA
 • De verschillende mutualiteiten (ziekenfondsen) voorzien ook een tussenkomst voor lidgelden, kampen, speelpleinwerkingen… Raadpleeg steeds de website van de mutualiteit voor de laatste info:
 • Ouders krijgen van de overheid een belastingvoordeel voor de onkosten die ze betalen voor vrijetijdsactiviteiten bij erkende jeugdverenigingen. Ouders hebben hiervoor een fiscaal attest nodig (het attest kinderopvang) dat je als vereniging deels zelf moet invullen. Je vindt het blanco fiscale attest van jouw jeugdvereniging terug in de verenigingendatabank. Vanaf 2023 is het verplicht om dit attest te bezorgen aan ouders.
 • Antwerpenaren die klant zijn bij een sociaal centrum (OCMW) hebben geen recht op de vrijetijdstoelage maar kunnen wel financiële ondersteuning krijgen via een ander reglement. Meer info hierover vind je hier.

Werken aan andere drempels?

Naast de financiële drempel zijn er mogelijk nog andere drempels voor potentiële leden van jouw vereniging. Ben je benieuwd welke en wil je aan de slag gaan om ze weg te werken? Spreek een van de stadswerkers aan. Of vind meer info bij bijvoorbeeld Wereldspelers en Komaf