Contacteer stad Antwerpen

Aanvragen van een vrijstelling bij een sollicitatie

Als je solliciteert bij de stad, dan kan je op aanvraag mogelijk een vrijstelling krijgen voor één of meer onderdelen van de selectie.


Voorwaarden

 • Je nam minder dan 3 jaar geleden deel aan een selectie bij stad Antwerpen. 
 • Je was geslaagd voor één of meer onderdelen van die selectie. Je solliciteert opnieuw voor een vacature op hetzelfde niveau.
 • Een vrijstelling geldt dan voor alle selectieonderdelen waarvoor je eerder geslaagd was en waarin dezelfde competenties gemeten worden.
 • Je behoudt het resultaat van je vorige selectie voor dat selectieonderdeel.

Vraag je vrijstelling aan via mail

Je doet zelf een aanvraag voor een vrijstelling.

Doe je aanvraag apart via mail (niet in je CV of motivatie). Je vindt het e-mailadres in de vacature waarvoor je wil solliciteren.

 

Vermeld duidelijk:

 • dat je in aanmerking wil komen voor een vrijstelling
 • aan welke selectie je wil deelnemen
 • aan welke selectie je deelnam in de afgelopen drie jaar
 • in welke periode je deelnam aan die selectie

Mogelijke vrijstellingen

Assessments

 • Kandidaten die in het verleden geslaagd zijn voor een assessment op het niveau van manager (A5) of voor een assessment op het niveau van coördinator of adviseur (A4) hebben recht op een vrijstelling tot 3 jaar voor het assessment.  
  • Bij kandidaten die gedelibereerd zijn, wordt gekeken naar de competenties waarop ze onvoldoende scoorden (minder dan 60%). Indien dit gaat over een kerncompetentie moeten zij het assessment opnieuw afleggen.  
 • Medewerkers van de stad die al werken als manager (A5) of coördinator (A4)  en deelnemen aan een selectie volgens de mobiliteitsvoorwaarden, hebben een vrijstelling voor het assessment op hetzelfde niveau. 
 • Medewerkers van de stad die solliciteren voor een functie als coördinator (A4) en die werken als adviseur (A4), leggen een verkort assessment af voor de competenties waarvoor ze nog niet beoordeeld zijn geweest in een eerdere selectie. 

Psychotechnisch onderzoek bij werken.be

 

Als je solliciteert voor een job als stadstoezichter (C1), dan wordt je profiel ook getest door het selectiekantoor van de federale overheid. Je neemt er deel aan 2 persoonlijkheidstesten na je deelname aan de selectie bij stad Antwerpen. 

 • Heb je deze testen al afgelegd voor een andere gemeente? Dan kan je een vrijstelling vragen. Bezorg ons via mail een kopie van het attest, uitgereikt door werkenvoor.be op basis van het KB betreffende de organisatie van het psychotechnisch onderzoek voor de gemeenschapswacht en de gemeenschapswacht-vaststeller van 14 augustus 2021.   

GAS-bevoegdheid voor medewerkers

 • Medewerkers van de stad die al werken voor de stad op hetzelfde niveau en die nog geen GAS-bevoegdheid hebben, nemen bij selectie aan een vacature met GAS-bevoegdheid enkel deel aan het sollicitatiegesprek en de simulatie of rollenspel. 
 • Medewerkers van de stad die al GAS-bevoegdheid hebben en deelnemen volgens de mobiliteitsvoorwaarden, nemen enkel deel aan het sollicitatiegesprek. 

Simulatie (of rollenspel)

 

Als je solliciteert voor een leidinggevende vacature en je slaagde voor een leidinggevende simulatie of rollenspel in een vorige selectie, of je werkt reeds voor de stad in een leidinggevende functie, dan hoef je niet opnieuw deel te nemen aan de simulatie.

 

Andere selectiemethodieken

 

Neem je deel aan een selectie en denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling?  Volg dan de richtlijnen bovenaan deze pagina.

 

De recruiter van het Selectiecentrum bekijkt je aanvraag, gaat na welke selectieonderdelen je reeds succesvol aflegde in een vorige selectie minder dan 3 jaar geleden en of je recht hebt op een of meer vrijstellingen in de nieuwe selectie.  

 

Iedereen neemt altijd minimaal deel aan een sollicitatiegesprek.