Waaraan voldoet een kwalitatief signalisatieplan?

Een duidelijk en volledig signalisatieplan is wettelijk verplicht bij het plaatsen van werfsignalisatie op de openbare weg. Het signalisatieplan is de basis van uw werfsignalisatiedossier en dit dient zo volledig mogelijk worden opgesteld zodat het voor de dossierbeheerder duidelijk is wat de plaatsgesteldheid is. Daarom geven wij onderstaande richtlijnen mee, bij de kwalitatieve beoordeling van een dossier zal er ook naar deze voorwaarden worden gekeken.

 • Situatieschets van het straatbeeld (straatnamen) en huisnummers; optioneel andere referentiepunten zoals verlichtingspaal, hectometerpaal, zijstraten, etc. Gelieve hier rekening te houden met de meest recente plaatsgesteldheid van het straatbeeld, bij voorkeur met foto’s.
 • Afmetingen van de inname openbaar domein.
 • Afmetingen van het niet-ingenomen en hindernisvrije gedeelte van rijbaan, voetpad of fietspad. Alsook de juiste inplanting van voorzieningen voor zwakke weggebruikers.
 • Ingetekend parkeerverbod met gedetailleerde informatie; voor welke zone u een parkeerverbod nodig heeft: duid dit aan op het plan, indien nodig per fase in de werken. De parkeerplaatsen die u dient vrij te houden in het kader van u werf moet u niet apart aan vragen.
 • Op schaal getekend.
 • Duidelijk leesbaar op A4-formaat en maximaal op A3-formaat.
 • Oriëntatie van de locatie (bv. rijrichting Noord, richting Borgerhout…).
 • De gebruikte verkeersborden en signalisatie van de volledige werfzone.
 • De gebruikte verkeersborden aangeduid door middel van het wettelijk voorziene pictogram of gebruikte nummering in de wegcode (E1, D1, F 45…).
 • Een nauwkeurige weergave van de werfsituatie op de openbare weg (inclusief opslagplaats, werfketen, tijdelijke toiletten, werfzone…) gedurende de volledige periode dat de openbare ruimte wordt ingenomen voor het uitvoeren van de werken en binnen de tijdsduur van de afgeleverde toelating.
 • In geval van gefaseerde werken:
  • een overzicht van de planning en aard van de uit te voeren werken
  • een plan per fase aan dezelfde voorwaarden
 • Het plan mag niet getekend worden op de ondergrond van een bestaand bouwkundig of technisch plan waardoor de leesbaarheid verkleint (bijvoorbeeld bij plannen van nutsleidingen).
 • Het signalisatieplan moet zijn gedateerd en ondertekend door de verantwoordelijke voor de signalisatie.

 

Tip: Een geschikte ondergrond voor jouw signalisatieplan kan je terugvinden op www.geopunt.be. (Kies in het rechtermenu op Basiskaart, luchtfoto en adres > Basiskaarten > Basiskaart - GRB: volledige kaart.) Indien een satelliet weergave een meerwaarde kan zijn voor het signalisatieplan kan in deze tool eenvoudig een gemengde weergave worden gecreëerd tussen satellietbeeld en kaartondergrond.

 

Je moet bij de aanvraag steeds rekening houden met volgende minimumafmetingen van een obstakelvrije doorgang voor:

 • zwakke weggebruikers:
  • Niet ingenomen buitenbreedte niet-gecombineerde doorgang:
   • Voetpad: ≥ 1,5 m (Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden de plaatsgesteldheid dit niet toelaat, mag de breedte van de gang teruggebracht worden tot 1,20 m)
   • Fietspad: ≥ 1,5 m (Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden de plaatsgesteldheid dit niet toelaat, mag de breedte van de gang teruggebracht worden tot 1,20 m)
  • Niet ingenomen buitenbreedte gecombineerde doorgang:
   • Voetgangers en enkel richting fietsverkeer: ≥ 2 m
   • Voetgangers en dubbelrichting fietsverkeer: ≥ 2,5 m
  • Hoogte: ≥ 2,2 m

Gemotoriseerd verkeer: 3.5 meter breedte

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.