Wanneer is mijn dossier ontvankelijk?

Uw dossier wordt als volledig beschouwd, wanneer uw dossier alle nodige adviezen en bijlagen bevat. Hieronder een overzicht van de VERPLICHT toe te voegen documenten:

 • Een volledig ingevulde aanvraag
 • Een signalisatieplan:

Dit is een overzichtsplan dat de locatie van de werken weergeeft. Het bevat een overzicht van de huidige situatie (rijstroken, rijrichting, signalisatie, verkeerslichten, wegmarkeringen...) van de geplande werken (voorsignalisatie, aanduiding waar materieel en materiaal wordt gestapeld, waar de werfzone zich bevindt...) en vermeldt alle afmetingen en afstanden. De voorwaarden voor een kwalitatief signalisatieplan kan je hier terugvinden.

Hieronder een overzicht van de OPTIONEEL toe te voegen documenten:

 • Een omleidingsplan geeft in detail de omleidingswegen voor weggebruikers weer.
  • Het bevat de juiste locatie van de omleidingsborden en eventuele (voor) aankondigingsborden. Omleidingswegen worden op het plan aangeduid door een lijn of door het juist aanduiden van de omleidingsborden.
  • Per vervoerscategorie (voetganger, fietser, openbaar vervoer…) kan een andere kleur/omleiding voorzien worden. Je kan werken met een legende van de gebruikte omleidings- en aankondigingsborden. In de omleidingsplannen dien je rekening te houden met de visie van de dienst Mobiliteit van stad Antwerpen en De Lijn.
 • Indien jouw werken een impact hebben op de omliggende buurt, gelieve een bewonersbrief toe te voegen aan je dossier (bv. bij het afsluiten van een straat, etc.). Vermeldt ook steeds de impact voor de bewoners zoals mogelijk garages die niet bereikbaar zijn. Gelieve in deze bewonersbrief de start- en einddatum van de werken op te nemen, alsook de contactgegevens van de uitvoerende aannemer (vermelding GSM nummer en email zijn verplicht), zodat bewoners deze persoon/firma kunnen contacteren in geval van problemen en/of vragen. Je bent verplicht deze bewonersbrief voor de werken te verspreiden onder de omliggende bewoners.
 • Indien jouw werk valt onder een bouwwerk, gelieve de schriftelijke in kennisgeving van de buren toe te voegen aan het dossier (als een werf voor hun perceel wordt geplaatst, bij het blokkeren van een garage, etc.).
 • Indien automobilisten door jouw geplande werken en bijhorende omleidingen verplicht worden een Lage Emissiezone (LEZ) te betreden, dient dit vooraf besproken te worden op de werkgroep Impact Management. Gelieve contact op te nemen met de dienst Mobiliteit (mobiliteit@antwerpen.be).
 • Indien je voor de werken gebruik dient te maken van tijdelijke verkeerslichten, zal onderstaande informatie worden opgevraagd, gelieve je hierop voor te bereiden.
  • Plaats/locatie
  • Grondplan met afstanden
  • Datum van – tot en uren werken
  • Gegevens aannemer/verantwoordelijk voor de signalisatie en plaatsen lichten
  • Merk en type tijdelijke lichten

 

 • Adviezen:
  Afhankelijk van de plaatgesteldheid van de gevraagde inname, heb je gunstige adviezen nodig. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het nagaan van de plaatsgesteldheid van zijn inname, en welke adviezen aan het dossier moeten worden toegevoegd.
 • Bij het inzenden van de aanvraag dien je op voorhand geen mobiliteitsadvies toe te voegen/aan te vragen. Wanneer uit de verwerking van uw dossier, door de dienst tijdelijke verkeerssignalisatie (werven) blijkt dat er een mobiliteitsadvies nodig is ifv jouw opgegeven omleidingsplan, zal je hiervan in kennis worden gesteld. Pas na de in kennisstelling, doe je een aanvraag bij de mobiliteitsdienst (ifv het omleidingsplan). Het verkregen advies stuur je door aan onze dienst. Dit advies wordt in het dossier opgenomen.
 • Veroorzaken jouw werken hinder voor het openbaar vervoer? Dan moet je ook het akkoord van De Lijn bijvoegen. Deze toelating kan je  aanvragen via De Lijn Antwerpen, Dienst Exploitatie, Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen, te contacteren via omleidingen.vvrantwerpen@delijn.be.
 • Indien advies van Mobiliteit noodzakelijk is, gelieve contact op te nemen met de mobiliteitsambtenaar van stad Antwerpen, mobiliteit@antwerpen.be.
 • Indien advies mbt Noorderlijn noodzakelijk is, gelieve contact op te nemen met de organisatie Noorderlijn, info@noorderlijn.be.
 • Indien advies van AG Vespa noodzakelijk is, gelieve contact op te nemen met AG Vespa via tom.wuyts@vespa.antwerpen.be.
 • Veroorzaken de werken hinder aan of bij een overweg of vinden ze plaats binnen de veiligheidszone van een spoorweg? Gelieve het akkoord van Infrabel toe te voegen aan uw dossier, contact mogelijk via 51no.bureauderdenar@infrabel.be.
 • Plaats je een (mobiele) kraan of een ander zwaar werktuig van meer dan 25 ton? Vermeld dit dan bij de aanvraag. Bij het uitstempelen van zware werktuigen kan er schade ontstaan aan voet- en fietspaden of de rijweg. Gelieve een kraanadvies toe te voegen aan jouw dossier. Aanvragen via: herstellingopenbareruimte@antwerpen.be.
 • Vinden de werken plaats in de haven of hebben ze invloed op de bereikbaarheid van de haven? Dan heb je een advies nodig van het Havenbedrijf Antwerpen NV. Je kan hen contacteren via signalisatie@portofantwerp.com of 03 229 64 00 en van scheepvaartpolitie.
 • Indien je vragen hebt over meldingsbladen in het kader van nutswerken, gelieve contact op te nemen met sw.werkennuts@antwerpen.be.
 • Federale Politie bij werken in de buurt van op -en afritten autosnelweg.
 • Indien de werken of bouwkraan zich binnen een straal van 5km van de luchthaven bevinden, gelieve schriftelijke toelating van de luchthaveninspectie toe te voegen aan jouw dossier. Gelieve contact op te nemen via inspection@antwerpairport.aero.
 • Neem je ruimte in die voorbehouden is voor markten en foren? Dan heb je een gunstig advies nodig van de dienst Markten en Foren. Dit advies kan je aanvragen via markten.foren@antwerpen.be
  • De lijst van markten en foren en de markt- en foorplannen kan je terugvinden via ondernemeninantwerpen.be/markten.
  • Let op, de verantwoordelijkheid voor het detecteren van conflicten ihkv markten en foren ligt bij de aanvrager. Als op het moment van de werken jouw inname in conflict is met een markt of foor, loop je het risico uw werken te moeten stilleggen en/of wijzigen ten voordele van de markt of foor.
 • Indien de werken impact hebben op een ander gemeentebestuur, zorg ervoor dat ook deze besturen hiervan ingelicht zijn.
 • Indien je in het kader van jouw werk of bijhorende omleiding hinder veroorzaakt voor het gebruik of lediging van de ondergrondse sorteerstraten, glascontainers of papiermanden, dan heb je hiervoor het advies nodig van de dienst Stadsreiniging – stad Antwerpen. Gelieve contact op te nemen via infrastadsreiniging@antwerpen.be . Op antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen kan je via de stadslaag Afval> Sorteerstraatjes ondergronds de sorteerstraten terugvinden.
 • Indien je in het kader van jouw werk toegang nodig hebt tot een autoluwe zone, heb je hiervoor een vergunning nodig. In zulke autoluwe zone kan het zijn dat er verdwijnpalen aanwezig zijn, waardoor je tevens een pincode nodig hebt. Gelieve hiervoor een aanvraag in te dienen via https://parkeerverbod.antwerpen.be. Hier geldt een verwerkingsperiode van 6 werkdagen.
 • Indien advies van Groenvoorzieningen noodzakelijk is kan je dit aanvragen

Indien je als nutsmaatschappij groenadvies wenst, kan je je richten tot nutsenevenementen.groen@antwerpen.be

 • Indien er in het kader van jouw werken straatmeubilair (bv. zitbanken, paaltjes, fietsbeugels of verwijderen van fietsen aan beugels of stallingen etc.) tijdelijk moet verwijderd worden, gelieve volgend formulier in te vullen en te bezorgen aan sw_BenO_interventies@antwerpen.be .

De prijzen voor het verwijderen van straatmeubilair kan je hier terug vinden.

Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!