Contacteer stad Antwerpen

Wanneer is mijn dossier ontvankelijk?

Uw dossier wordt als volledig beschouwd, wanneer uw dossier alle nodige adviezen en bijlagen bevat.

Overzicht van de VERPLICHT toe te voegen documenten:

Overzicht van de OPTIONEEL toe te voegen documenten:

 • Een omleidingsplan geeft in detail de omleidingswegen voor weggebruikers weer.
  • Het bevat de juiste locatie van de omleidingsborden en eventuele (voor) aankondigingsborden. Omleidingswegen worden op het plan aangeduid door een lijn of door het juist aanduiden van de omleidingsborden.
  • Per vervoerscategorie (voetganger, fietser, openbaar vervoer…) kan een andere kleur/omleiding voorzien worden. Je kan werken met een legende van de gebruikte omleidings- en aankondigingsborden. In de omleidingsplannen dien je rekening te houden met de visie van de dienst Mobiliteit van stad Antwerpen en De Lijn.
 • Indien jouw werken een impact hebben op de omliggende buurt, gelieve een bewonersbrief toe te voegen aan je dossier (bv. bij het afsluiten van een straat, etc.). Vermeldt ook steeds de impact voor de bewoners zoals mogelijk garages die niet bereikbaar zijn. Gelieve in deze bewonersbrief de start- en einddatum van de werken op te nemen, alsook de contactgegevens van de uitvoerende aannemer (vermelding GSM nummer en email zijn verplicht), zodat bewoners deze persoon/firma kunnen contacteren in geval van problemen en/of vragen. Je bent verplicht deze bewonersbrief voor de werken te verspreiden onder de omliggende bewoners.
 • Indien jouw werk valt onder een bouwwerk, gelieve de schriftelijke in kennisgeving van de buren toe te voegen aan het dossier (als een werf voor hun perceel wordt geplaatst, bij het blokkeren van een garage, etc.).
 • Indien automobilisten door jouw geplande werken en bijhorende omleidingen verplicht worden een Lage Emissiezone (LEZ) te betreden, dient dit vooraf besproken te worden op de werkgroep Impact Management. Gelieve contact op te nemen met de dienst Mobiliteit (mobiliteit@antwerpen.be).
 • Indien je voor de werken gebruik dient te maken van tijdelijke verkeerslichten, zal onderstaande informatie worden opgevraagd, gelieve je hierop voor te bereiden.
  • Plaats/locatie
  • Grondplan met afstanden
  • Datum van – tot en uren werken
  • Gegevens aannemer/verantwoordelijk voor de signalisatie en plaatsen lichten
  • Merk en type tijdelijke lichten
 • Adviezen:
  Afhankelijk van de plaatgesteldheid van de gevraagde inname, heb je gunstige adviezen nodig. De meeste van deze adviezen worden aangevraagd door de dossierbeheerder wanneer deze een intake doet van je dossier. Volgende adviezen worden aangevraagd door de dossierbeheerder:
  • Mobiliteitsadvies
  • Openbaar vervoer (De Lijn / Infrabel)
  • Noorderlijn
  • AG Vespa
  • Havenadvies / scheepvaartpolitie
  • Kraanadvies
  • Nutswerken
  • Luchthaven
  • Federale Politie
  • Markten en Foren
  • Ondergrondse sorteerstraten / glascontainers of papiermanden
  • Groenvoorzieningen

Indien de werken impact hebben op een ander gemeentebestuur, zorg ervoor dat ook deze besturen hiervan ingelicht zijn.