Contacteer stad Antwerpen

Wat de stad van jou als werkgever verwacht

Als artikel 60-werkgever help je iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven op de reguliere arbeidsmarkt. Om hierin te slagen, verwacht stad Antwerpen van jou een concreet engagement tijdens en na het traject.


Jouw engagement

Een tewerkstelling via artikel 60 krijgt overheidssubsidies en daarmee blijven de kosten voor jou als werkgever beperkt. Stad Antwerpen verwacht daarvoor wel dat jij je engagement ten volle toont. De Werkgeverscel evalueert de wijze waarop jij de artikel 60-medewerkers laat groeien in de richting van een duurzame tewerkstelling.

Tijdens het traject

 • Je begeleidt en ondersteunt je medewerker zodat deze op het einde van het traject kan doorstromen naar een duurzame job: 
  • Je laat je medewerker(s) competenties opbouwen in een reële werkomgeving.
  • Je begeleidt en ondersteunt je medewerker bij zijn taken op de werkvloer. 
  • Je volgt de uitvoering van de taken op en stuurt bij als dat nodig is.
  • Je evalueert periodiek je medewerker en volgt de actiepunten nauwgezet op.
  • Je laat je medewerker(s) roteren in functie van groei. Dit kan in je eigen organisatie (indien mogelijk) of bij een andere partner van Stad Antwerpen.
  • Je laat je medewerker opleidingen volgen, op de werkvloer en extern. 
 • Je staat ten allen tijde in voor de veiligheid van je artikel 60-medewerker(s). 
  • Je sluit voor elke medewerker een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af.
  • Je zorgt voor gepaste werkkledij en beschermend materiaal.
  • Je beschikt over een eigen preventiedienst of doet beroep op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
 • Je werkt nauw samen met de begeleider van Stad Antwerpen en geeft informatie vlot door.
 • Je registreert dagelijks aan- en afwezigheden
 • Je zorgt voor een apart lokaal met internetaansluiting dat de begeleider en de medewerker kan gebruiken
 • Je volgt infosessies van de Werkgeverscel.
 • Je leest de nieuwsbrieven van de Werkgeverscel om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen.

Aan het einde van het traject

 • Je kan je medewerker na het traject aanwerven
  • via een vast contract
  • of via een andere tewerkstellingsmaatregel: informeer hiervoor bij de contactpersoon van de Werkgeverscel
 • Je neemt een concreet engagement voor arbeidsbemiddeling op in samenwerking met stad Antwerpen (zie artikel 14 van de terbeschikkingstellingsovereenkomst)
 • Je schrijft een referentie voor je medewerker.
  • via een referentiebrief
  • of je geeft aan de medewerker de toestemming om je contactgegevens op te nemen in zijn cv, zodat een toekomstige werkgever je kan contacteren.