Contacteer stad Antwerpen

Wat is artikel 60

Artikel 60 is een werkervaringstraject van de overheid. Mensen die een leefloon (of een equivalent leefloon) ontvangen van het OCMW kunnen zo werkervaring opdoen en hun kans op de arbeidsmarkt vergroten. Stad Antwerpen werkt hiervoor samen met andere openbare diensten, privébedrijven en vzw’s.

Wat is artikel 60?

De naam ‘artikel 60-tewerkstelling’ verwijst naar artikel 60 paragraaf 7 van de OCMW-wet. Artikel 60 §7 zegt dat het OCMW iemand een tijdelijke tewerkstelling mag aanbieden zodat deze het recht op werkloosheidsuitkeringen kan verwerven en beroepservaring kan opdoen.

Artikel 60 is een onderdeel van een traject Tijdelijke Werkervaring (TWE).

Wie kan aan de slag in een tewerkstelling artikel 60?

 • Een artikel 60-medewerker kan niet spontaan solliciteren.
 • Het OCMW selecteert personen die voldoen aan de voorwaarden:
  • ontvangt een leefloon of een equivalent leefloon van OCMW Antwerpen
  • is in staat om te werken
  • andere voorwaarden die het OCMW nakijkt

Waar werken artikel 60-medewerkers?

 • Een artikel 60-medewerker werkt in:
  • een openbare dienst
  • of een vzw 
  • of een privébedrijf
  • of een onderneming in de sociale economie
 • In een artikel 60-traject van OCMW Antwerpen worden medewerker en werkgever aan elkaar gematcht door stad Antwerpen. 
  • Stad Antwerpen werkt hiervoor samen met ondernemers die zich willen engageren voor een artikel 60-medewerker. 
  • OCMW Antwerpen blijft de juridisch verantwoordelijke werkgever van de artikel 60-medewerker.

Hoe lang duurt een traject? 

De duur van het traject wordt bepaald door de leeftijd van de artikel 60-medewerker. Lees meer op de infopagina Duur van het traject.

Info voor werkgevers die werken met artikel 60

Werk je al met artikel 60 in je bedrijf? Ga naar de infopagina 'Je bent al werkgever Artikel 60' voor:

 • loon en vergoedingen
 • verlof en andere afwezigheden
 • evaluatie van de artikel 60-medewerker
 • infosessies voor werkgevers
 • ziekte en arbeidsongeval
 • tijdsregistratie

Hoe word je werkgever artikel 60?

Heb je interesse om artikel 60-werkgever te worden? 

Info voor werkzoekenden

Wil je zelf werken in artikel 60?