Contacteer stad Antwerpen

Wat is de kinderopvangtoelage?

De kinderopvangtoelage is geld om kinderopvang goedkoper te maken. De stad Antwerpen betaalt dit geld aan jouw kinderopvang, zodat je elke maand minder betaalt. De korting die je krijgt is maximaal 15 euro per opvangdag (stijging bedrag van 16 naar 25 euro onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad in december). Let op: niet elke kinderopvang werkt met de kinderopvangtoelage.

Ontdek welke kinderopvanglocaties werken met de kinderopvangtoelage

De kinderopvangtoelage geldt alleen bij kinderopvanglocaties met een vaste prijs. Dus niet bij de inkomensgerelateerde kinderopvang. Sommige kinderopvanglocaties bieden een mix aan van plaatsen met een vaste prijs en met een inkomensgerelateerd tarief. Kijk dus goed na en kies uit deze lijst.

Hoeveel korting krijg je met de kinderopvangtoelage?

Je krijgt maximaal 25 euro korting per dag per kind.

De exacte korting hangt af van:

  • de vaste maandprijs van de kinderopvang (die bepaalt de kinderopvang zelf)
  • hoeveel dagen per week je kind naar de kinderopvang gaat (volgens opvangplan)
  • je inkomen: salaris, uitkering, … Hoe minder je verdient, hoe meer korting je krijgt.

Ook als je kind ziek is of jullie op vakantie gaan, krijg je deze korting. Als ouder betaal je gewoon door omdat de maandprijs zo werd berekend.

Vraag de kinderopvangtoelage aan

  1. Ga naar mijn.kindengezin.be/aanmelden en vraag je ‘attest inkomenstarief’ op. Opgelet: gebruik een eID-kaartlezer met pincode, een federaal token of de app “Itsme”.
  2. Attest ontvangen? Ga naar www.antwerpen.be/kinderopvangtoelage en registreer je. Bereken hier hoeveel een kinderopvang voor jou zal kosten.
  3. Start een nieuwe aanvraag en vul de tariefcode van het ‘attest inkomenstarief’ van Kind en Gezin in.

Opgepast: Kinderopvangtoelage is niet hetzelfde als kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag maakt deel uit van het groeipakket dat elke ouder ontvangt voor zijn of haar kindje. De Vlaamse overheid betaalt 3,50 euro per dag dat je kind naar een kinderopvang met vaste prijs gaat. Dat geld komt elke maand op je rekening. Kijk de tarieven van de kinderopvangtoeslag na: https://www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag wordt dus gecombineerd met de kinderopvangtoelage.

Jaarlijks wordt de kinderopvangtoeslag in september verhoogd. Dit bedrag ontvang je per dag wanneer de opvang langer duurde dan 5 uren en zolang het kind nog niet naar de kleuterschool is geweest. Meer info over het groeipakket.

Graag wat hulp?

Neem contact op met het stedelijk contactcenter op 03 22 11 333 of mail naar contactpuntkinderopvang@antwerpen.be