Wetgeving en reglementen prostitutie

Er zijn wetten, reglementen en belasting voor prostitutie, voor seksinrichtingen waar pornografische vertoningen plaatsvinden, seksuitbatingen en raamprostitutie.


Wetgeving

Prostitutie

Prostitutie is vanaf 1 juni 2022 gedecriminaliseerd. Vroeger was het aanzetten tot prostitutie en het uitbaten van een ontuchthuis verboden. Dat is nu niet meer zo. 

Pooierschap

Pooierschap blijft wel strafbaar. Er is sprake van pooierschap wanneer men voor een meerderjarig persoon prostitutie organiseert met als doel het bekomen van een voordeel, behalve in gevallen die de wet bepaalt.

Of:

  • Het bevorderen, ertoe aanzetten, aanmoedigen of vergemakkelijken van prostitutie met als doel het (on)rechtstreeks bekomen van een abnormaal economisch voordeel of elk ander abnormaal voordeel.
  • Beperking van het huidige exploiteren van prostitutie/houden van huis van prostitutie omwille van specifiek bijzonder opzet.
  • Maatregelen nemen om het verlaten van de prostitutie te verhinderen of te bemoeilijken.

Reclame maken voor prostitutie

Een sekswerker die meerderjarig is, mag voor de eigen seksuele diensten reclame maken achter een raam in een ruimte die specifiek voor prostitutie is bestemd.

Ook mag een sekswerker voor zichzelf op een internetplatform of enig ander medium of onderdeel ervan reclame maken. Maar die mag niet zichtbaar zijn voor personen die dat niet wensen of die mag niet zichtbaar zijn voor minderjarigen zoals reclamemateriaal op de openbare weg of reclame in de pers. 

Voor de aanbieder van een internetplatform of enig ander medium of een onderdeel ervan, die specifiek voor dit doel zijn bestemd, zijn er voorwaarden opgenomen in een Koninklijk Besluit (zoals maatregelen ter bescherming van de sekswerker en onmiddellijke melding aan politiediensten/gerechtelijke overheden van mogelijke gevallen van misbruik en uitbuiting). (Art.433quater/2 Sw)

Het openbaar aanzetten tot het zich prostitueren

Het openbaar aanzetten tot het zich prostitueren is verboden. Zowel via een reclamemiddel of met welk middel dan ook. (Art.433quater/3 Sw)

Politiecodex

De reglementen rond prostitutie zijn opgenomen in de politiecodex. Je vindt deze onder titel 6 – hoofdstuk 2 'Daden van ontucht en prostitutie'.

Strafrecht

Je kan ook nagaan wat er in het strafrecht is opgenomen over prostitutie.

Reglement seksinrichtingen

Seksinrichtingen

Seksinrichtingen die een Publiek Toegankelijke Instelling (PTI) zijn en waar pornografische vertoningen plaatsvinden zoals sekscinema’s, paaldansclubs, peepshows en stripclubs... vallen onder het reglement van de uitbatingsvergunningen.

Voorwaarden

Deze seksinrichtingen mogen de openbare orde niet verstoren of zorgen voor gezondheidsrisico’s. Op Ondernemen in Antwerpen kan je alle info raadplegen over het uitbaten van een seksinrichting waar pornografische vertoningen plaatsvinden.

Reglement seksuitbatingen

Seksuitbating

Een seksuitbating is een publiek toegankelijke inrichting (PTI) waar seksuele dienstverlening of handelingen worden aangeboden, al dan niet tegen betaling, doch steeds op vrijwillige basis. Hieronder worden onder meer verstaan: een bordeel/privéhuis, een champagnebar/gentlemansclub/uitzuipkroeg, een erotische massagesalon, een fetishbar, een kortverblijf/daghotel, een parenclub, een erotische bar, een peepshow, een toplessbar, een sekscinema, een paaldansclub, een erotisch pop-up event en een escortebureau. 

Voorwaarden

Een seksuitbating mag de openbare orde of gezondheid niet verstoren. Seksuitbatingen moeten niet beschikken over een vergunning, maar moeten wel ten allen tijde voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd in het reglement. Dit zijn verplichtingen die aan het pand (brand, bouw, hygiëne) en aan de uitbating (moraliteit) worden opgelegd. Hierop worden regelmatig controles uitgevoerd.

Verplichtingen seksuitbating (PDF)

Moeilijk leesbaar voor mensen met een visuele beperking.

Vraag een toegankelijke versie aan via info@antwerpen.be. Je ontvangt die binnen de 7 werkdagen.

Volledige reglement

Bekijk hier het volledige reglement voor seksuitbatingen.

Reglement raamprostitutiepanden

Geschiktheidsverklaring aanvragen

Per pand is er maximum 1 hoofdhouder (de aangewezen verantwoordelijke en eigenaar) die verhuringen met sekswerkers kan afsluiten en huurgelden mag ontvangen. De hoofdhouder moet beschikken over een geschiktheidsverklaring (één per pand) om een pand te mogen uitbaten.

Beheerder aanstellen

De hoofdhouder mag zich laten bijstaan door een beheerder. Hiervoor moet ook een aanvraag gebeuren via onderstaande knop.

Voorwaarden

De eigenaars en beheerders van deze panden moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Omdat zij een belangrijke positie innemen, is het onder andere van groot belang dat zij niet veroordeeld werden voor feiten zoals de exploitatie van prostitutie, mensenhandel en/of mensensmokkel. Door de gegevens van deze personen te verzamelen, heeft de stad een goed overzicht over het beheer en worden excessen tegengegaan.

HookUp

Verder moeten uitbaters altijd gebruik maken van HookUp als een sekswerker een raam bij hen wil huren.

Belasting

Seksuitbatingen betalen een rendez-vous belasting, taks voor een UV, horecataks met forfait of een andere belasting.

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.