Contacteer stad Antwerpen

Financiële steun voor innovatie van producten of bedrijfsprocessen

Financiële steun voor innovatie van producten of processen in je kmo. Dien je project in.

Jij plant met jouw industriële kmo een product- of procesinnovatie die efficiënter energie zal verbruiken, duurzamer zal zijn of de digitalisatie van je bedrijf verbetert? Vanaf september kan je je project indienen bij de stad. Maar nu kan je al lezen waaraan jouw investering moet voldoen om in aanmerking te komen.

Oproep tot innovatie

Industriële kmo’s in Antwerpen kunnen een product- of een procesinnovatie indienen bij de stad. Wordt je project geselecteerd, dan krijg je financiële ondersteuning voor de investeringsuitgaven die nodig zijn voor jouw innovatie.

 

Indienen kan digitaal via het portaal dat voor deze oproep zal opgezet worden.

Welke projecten kunnen steun krijgen

Je wil een product- of procesinnovatie implementeren in jouw industriële KMO. Het is een vernieuwing met positieve impact op energie-efficiëntie, op duurzaamheid of op de digitalisering van je onderneming:

 • je project is duurzaam en milieuvriendelijk
 • je investering maakt je kmo slimmer met automatisering en digitalisering
 • je project monitort de veiligheid en gezonde werkomgeving in je kmo
 • je innovatie zet in op up- of recycling of gebruikt vernieuwende materialen
 • je project maakt gebruik van additieve productie of 3D-printing.

Het project dat je indient

 • moet nog opgestart worden
 • heeft een totaalkost van minimum 25.000 Euro
 • brengt enkel investeringskosten in
 • de kosten zijn voornamelijk directe kosten toe te wijzen aan bouw, test of implementatie
 • zal operationeel zijn binnen de 9 maanden na goedkeuring
 • zorgt voor versnelde groei of (inter)nationale positionering van je onderneming
 • geeft ook visibiliteit aan Antwerpen, ondernemersstad.

Welke kmo kan steun krijgen

Je leidt een Antwerpse industriële kmo of je hebt geregelde activiteiten en meerdere klanten in stad Antwerpen (stad en districten). Naast industrie, worden ook energie, water- en afvalverwerking, bouw, voeding en textiel beschouwd als sectoren die horen tot de industriesector. Je blijft nog minimum 5 jaar gevestigd in Antwerpen.

Noot: samenwerken met innovatieve startups, dienstverlenende bedrijven of sociale economiebedrijven wordt aangemoedigd.

Criteria om financiële steun te krijgen

De aanvraag tot ondersteuning moet voldoen aan criteria. Die worden duidelijk omschreven in het reglement en gaan over:

 • de mate waarin de financiële steun het project zal stimuleren
 • de kwaliteit van de business case en het plan van aanpak
 • de uitstraling van het project op stad Antwerpen
 • het innovatieve karakter van het project
 • de aanwezige expertise en middelen om het project te realiseren
 • samenwerking met andere bedrijven of organisaties.

Steun per project

De steun bedraagt maximum 100.000 euro per project. Je brengt zelf minstens 50% van de totale kost in.

Timing indienen project

Deze oproep wordt begin september gelanceerd.

Een jury beoordeelt de tijdig ingediende projecten. Wordt je project geselecteerd, dan pitch je je project tijdens een vragenronde. De jury maakt daarvan een verslag op, dat de basis is voor de beslissing van Het college van burgemeester en schepenen om financiële steun per project toe te kennen.

 

Hoe kom je de start van deze oproep tot product- en procesinnovatie te weten? Volg ons op LinkedIn of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Wil je weten welke projecten reeds financiële steun van de stad kregen? Bekijk hier het overzicht (ENG).

Interesse en al een vraag?

Mail naar businesseninnovatie@antwerpen.be en wij antwoorden je snel.