Gemeenschapsdienst bij stad Antwerpen moet langdurig werkzoekenden heractiveren.

Het logo van Europa, Vlaanderen en het Europees Sociaal Fonds vormen samen de verplichte logobanner bij elke communicatie over de gemeenschapsdienst.

Stad Antwerpen biedt via haar eigen maatwerkbedrijf Werkhaven en haar activeringsbeleid rond medewerkers met het artikel 60-statuut kansen aan kwetsbare werkzoekenden om werkervaring op te doen. Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en Vlaanderen biedt ze langdurig werkzoekenden die een intensieve begeleiding nodig hebben, nu ook ‘gemeenschapsdienst’ aan in 6 districten.

Wat houdt deze gemeenschapsdienst in?

Deze gemeenschapsdienst is bedoeld voor uitkeringsgerechtigde werklozen die minstens 2 jaar werkzoekend zijn en nood hebben aan een intensieve begeleiding. De stad biedt hen een competentieversterkend traject aan waarbinnen zij kleinschalige taken uitvoeren in de districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Merksem, Berchem, Antwerpen, Deurne en Wilrijk. De districten stellen hiervoor leerwerkplekken ter beschikking waar deze werkzoekenden onder begeleiding van een goed opgeleide mentor kunnen werken aan generieke competenties en hun arbeidsritme opbouwen. Het doel is hen klaar te stomen voor een duurzame tewerkstelling en hun re-integratie op de arbeidsmarkt. 

Welke ondersteuning kreeg stad Antwerpen hiervoor?

De stad ontving hiervoor een opstartfinanciering vanuit de dienst werk en sociale economie van Europa (WSE) en diende voor de financiering van de gemeenschapsdienst in de 6 districten project 572 in bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ESF verleende de financiële steun met middelen vanuit Prioriteit 7, REACT-EU. 

 

Voor het inrichten van de leerwerkplekken en de opleiding van de mentoren kan stad Antwerpen rekenen op de medewerking van enkele partners binnen het programma Groeien en Leren Op de Werkvloer (GLOW) van de Vlaamse overheid. De VDAB selecteerde Groep Intro, Emino en Randstad Risesmart als GLOW-partners voor stad Antwerpen. 

Over welke concrete leerwerkplekken gaat het?

Het gaat in totaal over 111 leerwerkplekken, verdeeld over 6 districten. Per 3 leerwerkplekken is er 1 mentor voorzien. De concrete verdeling ziet er als volgt uit: 

  • district Berendrecht-Zandvliet-Lillo: 3 leerwerkplekken, 1 mentor
  • district Merksem: 6 leerwerkplekken, 2 mentoren
  • district Berchem: 18 leerwerkplekken, 6 mentoren
  • district Antwerpen: 39 leerwerkplekken, 13 mentoren
  • district Deurne: 39 leerwerkplekken, 13 mentoren
  • district Wilrijk: 6 leerwerkplekken, 2 mentoren 

Meer info

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.