Contacteer stad Antwerpen

"Omschakelen naar duurzame energie doen we samen. Met deze oproepen nodigen we bedrijven uit om mee het verschil te maken, met steun van de stad."

Projectleider hernieuwbare energie bij stad Antwerpen, Sam Baelus, staat op het dak van het MAS met op de achtergrond de haven, Linkeroever en windmolens.

Antwerpen staat voor een ambitieuze taak. Tegen 2030 streeft de stad naar een vermindering van de CO2-uitstoot met 55%, om uiteindelijk tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken, moeten we snel overschakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Daarom lanceert de stad twee oproepen voor projecten die kunnen bijdragen aan deze versnelde energietransitie. Bedrijven en organisaties kunnen nog tot en met 30 september projecten indienen. De stad voorziet hiervoor ruim 1 miljoen euro aan steun en nodigt alle geïnteresseerde kandidaten uit op verschillende infomomenten. Sam Baelus, projectleider hernieuwbare energie van stad Antwerpen, vertelt er alles over.

We hebben met Sam afgesproken op het dak van het MAS, waar de wind vrij spel heeft en het uitzicht op de haven, de stad en Linkeroever perfect aansluit bij de oproepen die de stad lanceert. 

 

Dag Sam, de stad roept bedrijven op om projecten te starten die bijdragen aan de energietransitie. Waarom?

“We staan voor een grote uitdaging om de CO2-uitstoot in Antwerpen nog sneller te doen afnemen. We nemen als stad al heel wat maatregelen die hieraan bijdragen, maar we kunnen dit niet alleen. Bedrijven en organisaties hebben vaak innovatieve ideeën en zoeken naar mogelijkheden om te experimenteren met nieuwe concepten of technieken. Ze denken bovendien ook vaak out of the box en hebben de expertise in huis om ambitieuze plannen om te zetten in concrete projecten. Het zijn precies die projecten die de stad nu wil ondersteunen. We lanceren daarom 2 oproepen voor professionals én bieden via de Zonnemakelaar ook bijkomende begeleiding aan voor eigenaars met grote daken die er zonnepanelen willen op leggen.” 

 

"Bij een grootschalige PV-installatie is het voordeliger de overtollige stroom lokaal en sociaal te gebruiken in plaats van deze op het net te injecteren. Dit biedt niet alleen financiële voordelen voor de eigen organisatie, maar ook maatschappelijke voordelen.”

 

Zonnepanelen, daar draait ook de oproep ‘Grootschalige pv-installaties voor lokaal en sociaal stroomverbruik’ om. Leg eens uit.

“We willen het potentieel van grote daken in Antwerpen maximaal benutten door zonnepaneleninstallaties te ondersteunen die meer energie produceren dan nodig is voor eigen gebruik. Projecten waarbij een nieuwe grootschalige PV-installatie ook reststroom opwekt die lokaal in Antwerpen en bij voorkeur ook sociaal verbruikt kan worden, komen in aanmerking voor investeringssteun. Denk bijvoorbeeld aan logistieke bedrijven in de haven, grote winkelpanden, groothandels, scholen, sporthallen en andere organisaties met ruime dakoppervlakken. Bedrijven kunnen ook samenwerken om gezamenlijk aan de criteria te voldoen en zo de voordelen te delen.

De overtollige groene stroom kan bijvoorbeeld verkocht worden aan Antwerpse huishoudens met een beperkt budget, huurders of binnen eigen netwerken. Dit biedt een bedrijf verschillende voordelen: een directe besparing op de energiekosten en nieuwe inkomstenstromen door overtollige stroom lokaal te verkopen. Deze aanpak is financieel voordeliger dan de stroom gewoon op het net injecteren. Daarnaast versterkt het de positie als voorloper in duurzaamheid én toont het sociaal engagement, wat een positief effect heeft op het bedrijfsimago. Tot slot ben je ook beter voorbereid op toekomstige energie-eisen.”

 

 En wat doet de Zonnemakelaar dan precies? 

“Met de Zonnemakelaar voorziet de stad een nieuw aanbod waarbij eigenaars van een grote dakoppervlakte gratis ondersteuning kunnen krijgen als ze hun daken willen omvormen tot een zonnepark. Denk aan advies op maat, vergelijken van offertes en financieringsmogelijkheden. Wie een dakoppervlakte heeft van minstens 1000 m² kan daar terecht. Als meerdere dakeigenaren willen samenwerken om op hun gezamenlijk dakpotentieel een grote pv-installatie te voorzien, kunnen ze ook een beroep doen op de Zonnemakelaar. Kandidaat-indieners voor de oproep ‘Grootschalige pv-installaties voor lokaal en sociaal stroomverbruik’, kunnen zich dus ook tot de Zonnemakelaar richten.”

 

Linkeroever is de ideale proeftuin om pilootprojecten rond energietransitie te testen. Het is onze ambitie om die wijk voor 80 % klimaatneutraal te maken tegen 2030.

 

Tot slot is er ook nog de oproep ‘Linkeroever Klimaatneutraal 2030’. Welke projecten zoeken jullie daar?  

“Linkeroever biedt een perfecte proeftuin door de diversiteit aan gebouwen, bedrijven en sociale groepen. Voor Linkeroever liggen de ambities nog hoger dan voor de rest van de stad. We willen in dit pilootgebied testen of we de reductie van CO2 kunnen terugdringen met 80% tegen 2030. De stad ondersteunt de opstart van pilootprojecten die oplossingen bieden voor warmtetransitie, lokale energieopwekking, gebouwenrenovaties en flexibele elektromobiliteit, zoals laadinfrastructuur of e-mobility as a service: een geïntegreerd en milieuvriendelijk transportsysteem.” 

 

Sam Baelus geeft interview.

“De stad biedt niet alleen financiële steun. We begeleiden de kandidaten ook vooraf met infomomenten op 9 juli of 8 augustus en via één-op-één gesprekken op 6 september.” 

 

Welke steun biedt de stad hiervoor aan kandidaat-indieners? 

“De stad biedt niet alleen financiële steun. We begeleiden de kandidaten ook vooraf met infomomenten en persoonlijke gesprekken. “Zo organiseren we online infomomenten op 9 juli en 8 augustus. Alle geïnteresseerden kunnen hiervoor inschrijven. We geven er meer duiding bij de verschillende oproepen en je kan er al je vragen stellen. Daarnaast bieden de projectleiders ook individuele begeleiding. Op 6 september voorzien we een- op-eengesprekken, waar je een projectvoorstel kan toelichten. Met de feedback kan je het voorstel nog sterker te maken. 

Last but not least: er is ruim 1 miljoen euro aan ondersteuningsbudget voorzien voor de twee oproepen. De financiële steun die een project maximaal ontvangt, hangt af van het projectvoorstel en de oproep waarvoor men indient. Eenmaal geselecteerd, krijg je een toegewijde peter of meter toegewezen die je verder ondersteunt.” 

 

Verschillende partijen zoals bedrijven, organisaties, investeerders, softwareontwikkelaars, coörperaties en sociale instanties kunnen een project indienen, op voorwaarde dat het project zich op stedelijke grondgebied bevindt.  

 

Welke kandidaten hopen jullie aan te trekken met deze oproepen?

“Verschillende partners zijn welkom, van bedrijven tot organisaties, investeerders, softwareontwikkelaars, coöperaties en sociale instanties die weten hoe ze hun doelgroep kunnen mobiliseren. Het is wel belangrijk dat de ingediende projecten zich op stedelijk grondgebied bevinden. Het betrekken van alle lagen van de samenleving is een belangrijk aspect van deze oproepen én van een succesvolle energietransitie.”

 

Hoe gaan jullie om met overlappende ideeën van verschillende bedrijven? 

“We fungeren als matchmaker tussen bedrijven met vergelijkbare ideeën en signaleren mogelijke opportuniteiten om samen te werken. Door partijen samen te brengen en te ondersteunen, geloven we dat we heel veel kunnen realiseren. Als bedrijf heb je wel zelf de keuze of je wil samenwerken of niet. De energietransitie is een gezamenlijke inspanning. Wil je als bedrijf deelnemen aan deze cruciale fase van onze duurzame toekomst? Twijfel niet en kom naar een van onze infomomenten. We zullen je met open armen ontvangen.”  

Praktisch

Oproep Grootschalige PV-installaties voor lokaal en sociaal stroomgebruik 
  • Online infomomenten op 9 juli en 8 augustus
  • Persoonlijke gesprekken op 6 september
  • Alle info is te vinden op en inschrijven kan via deze webpagina.
  • Indienen kan tot en met 30 september 2024

Het aanbod van de Zonnemakelaar vind je op deze webpagina.

 

Oproep klimaatneutraal Linkeroever tegen 2024
  • Online infomomenten op 9 juli en 8 augustus
  • Persoonlijke gesprekken op 6 september
  • Alle info en inschrijven kan via deze webpagina.
  • Indienen kan tot en met 30 september 2024