Contacteer stad Antwerpen

Studio Dott. Allround creatief ontwerp- en designbureau, voorgoed in Antwerpen

Kantoren van Studio Dott in Antwerpen

Begin maart nodigde Studio Dott haar businesspartners uit in de nieuwe kantoren te Berchem. De housewarming bekrachtigde de vestiging van het designbureau in Antwerpen. Een openingsfeest is een fijne stok achter de deur om alles op orde te krijgen, maar tegelijk maakt Studio Dott hiermee het statement om als Antwerpse hub te willen fungeren, vertelt CEO Pieter Lesage, partner in Studio Dott. En dat mag geweten zijn.

Kiezen voor Antwerpen als strategische locatie

Pieter Lesage: “Antwerpen ligt strategisch sterk om heel Vlaanderen te bedienen. Berchem heeft bovendien het praktische voordeel dat we de stad niet hoeven te doorkruisen. Ikzelf heb in Antwerpen gestudeerd, heb het bureau opgericht in het voorlaatste jaar van mijn studies en ben hier dus blijven plakken. We zitten hier ook bij de bron van creatieve opleidingen in Antwerpen. Dat maakt het makkelijker om goeie medewerkers aan te werven. We zitten vlakbij het station, wat vlot pendelen naar onze locatie mogelijk maakt. Studio Dott koos bewust voor geen car policy. Een abonnement bij Cambio vinden wij een beter middel voor verplaatsingen naar onze klanten.

 

Als ontwerpbureau hebben we meer oppervlakte nodig dan een standaard kantoorgebouw, waardoor we op de commerciële markt niets voor ons budget vonden. Zelf bouwen gaf ons ook de opportuniteit om ecologisch te bouwen. Nu hebben we kantoorruimte op de groei en een atelier waar we prototypes kunnen bouwen. Het ecologische en het bouwen van kantoren bracht extra uitdagingen mee wat betreft vergunningen. Hadden we van bij het begin met alle betrokken diensten samen rond de tafel kunnen zitten met betere voorschriften voor de bouw van kantoren, dan was het vlotter gelopen. Nu heeft het ons veel tijd gekost. We kunnen er allemaal maar beter iets uit leren.”

 

Wat doet Studio Dott?

Pieter: “Studio Dott is een allround creatief ontwerp- en adviesbureau. Wij helpen bedrijven met het bedenken, creëren en vermarkten van nieuwe producten en diensten. We profileren ons bewust heel breed net omdat de meeste projecten vandaag meerdere disciplines vragen. We hebben expertise in huis in productontwikkeling, service design, branding, interieur, strategie- en changemanagement. Alles is met elkaar gelieerd en onder één dak stem je dat beter op elkaar af. Let wel: wij maken zelf niks. Wij ontwerpen producten of diensten of digitale interfaces en begeleiden uitvoerders bij de realisatie ervan.”

“We zijn bezig met menselijke interactie, welk product of dienst wij ook ontwikkelen. Dat is de file rouge door ons bureau.”

 

Awards tonen de expertise van het bureau

Pieter: “We hebben inmiddels een kast met heel wat Awards in. Als startend bureau zijn Awards belangrijk om je te kunnen bewijzen. Studio Dott staat er inmiddels, maar we hebben een tweede kantoor in Hong Kong en daar zijn Awards nog steeds belangrijk, zelfs overtuigend in het salesverhaal. Last but not least, ook in recrutering is het winnen van prijzen belangrijk. We blijven goeie ontwerpers aantrekken, mede door de profilering en publicaties over die Awards.”

 

Wat zijn producten en diensten die Studio Dott ontwikkelt?

Pieter: “We wonnen een Henry Van de Velde Award met het virtueel museum van Vlaanderen. Gezien een fysiek museum niet mogelijk was, stelde de Vlaamse Overheid ons de open vraag wat het dan wel kon zijn. Studio Dott gaat dan conceptueel en strategisch aan de slag. Het resultaat is een visie voor een digitale toepassing die de gebruiker vlot laat kennis maken met het culturele erfgoed van Vlaanderen.

 

Die open vraagstelling sluit volledig aan bij onze multidisciplinaire expertise. Ook de stad vroeg ons om strategie en visie te ontwikkelen voor het havenbelevingscentrum. Daarnaast werkten we de wayfinding uit (beleving vertalen in bezoekersstromen, functionaliteit van het gebouw en menselijke interactie) voor Antwerpse musea.

 

Studio Dott gaat op zoek naar de keyfactor van het product of de dienst. Ik geef je een voorbeeld. Een bedrijf maakt speakers voor publieke ruimtes. Het bedrijf dacht dat de audiokwaliteit het belangrijkste was, maar uiteindelijk bleek de klant te kiezen voor het installatiegemak van het product. Dat weten is essentieel, want dan ga je het design van de speaker anders aanpakken.

“Je weet wat je verkoopt, maar weet je altijd wat er van jou gekocht wordt? Dat is de keyfactor, waar wij naar op zoek gaan.”

Aloxy, een spin-off van de Antwerpse universiteit, ontwikkelde een sensor die nuttige informatie verzamelt in een petrochemische omgeving. Een technische uitdaging want die sensor moet veel keuringen doorlopen en garanderen ontploffingsvrij te zijn. Studio Dott werd betrokken bij de toepassing van de technologie en het design. Ook de huisstijl van Aloxy werd opgefrist. Product en branding vormt nu een mooi geheel.

 

Met Stroom, een kabelgoot die we uitzonderlijk voor onszelf hebben ontworpen, wonnen we dit jaar ook een Henry Van de Velde Award. Het is een esthetisch product voor kabels gecombineerd met verlichting voor gebouwen als het onze, waar je kabelgoten nodig hebt omdat er geen vals plafond is.

 

Bao Living is een Antwerpse start-up in ecologisch bouwen. Deze jonge ondernemers ontwikkelden SAM, een circulair meubelsysteem waarin de keuken, badkamer, verwarming, ventilatie en elektriciteit in vervat zit. Hun doelstelling is efficiënt bouwen met minder materiaalverlies en makkelijk te demonteren. Beter voor het milieu én voor de bewoner. De samenwerking startte als mentorschap van een studentenproject. We creëerden het ontwerp en het prototype, zochten mee naar technische partners en zetten het model om naar een eenvoudig te gebruiken configurator. Tot slot ontwierpen we ook de branding van Bao Living.

 

Studio Dott wil bijdragen aan kruisbestuiving in Antwerpen

Pieter: “We verhuren een deel van onze gebouwen en bieden co-working space aan. Dat doen we heel selectief; er moet een inhoudelijke link zijn tussen de huurders zodat er ook boeiende samenwerkingen kunnen ontstaan. Zo hebben we Netwerk Ondernemen bij ons onder het dak. Studio Dott is een groot bureau - meer dan 30 medewerkers - en we vinden het onze verantwoordelijkheid om een hub te zijn waar kruisbestuiving gestimuleerd wordt. Onze gemeenschappelijke refter leent zich tot lezingen voor 80 deelnemers. Deze locatie wordt intensief door onszelf en externe partijen gebruikt.

 

Kruisbestuiving is belangrijk, en daar kan de stad ook een rol in spelen. Studies van McKinsey bewijzen dat bedrijven die strategisch design implementeren, tot 20% meer rendabel zijn dan bedrijven die dat niet doen. 

Creatieve bureaus als het onze inzetten, zorgt voor vernieuwing en rentabiliteit. De kracht zit in de wisselwerking. Nu wordt uitbesteden nog te vaak als extra gezien. Terwijl net die externe partner vanuit een andere hoek naar de zaak kijkt, waardoor potentiële vernieuwing continu aan de oppervlakte komt. Mochten Antwerpse bedrijven meer beroep doen op externe creatieve bedrijven, dan zou dat economisch veel meer impact hebben.”