Contacteer stad Antwerpen

Tot 50.000 Euro steun van de stad om jouw innovatie in mode / design te boosten

Oproep innovatie Mode/Design

Jij wil een innovatief project uitwerken in de Antwerpse mode- of designsector. Je hebt al een strak plan om je idee of concept strategisch uit te werken. Maar het ontbreekt je aan budget om het project snel op te starten? Lees dan zeker verder. Het kan zijn dat stad Antwerpen jouw projectvoorstel financieel ondersteunt.

Welke projecten kunnen steun krijgen

For the English version of this call, click here.

 

Je wil een vernieuwend project realiseren. Met je project versterk je het Antwerpse mode- of creatieve ecosysteem. Dat realiseer je door samen te werken met partners.

 • Je project zorgt voor versnelde groei of (inter)nationale positionering van je onderneming,
 • je bent op zoek naar exploitatie- of investeringsbudget,
 • je moet nog starten met de ontwikkeling van het project,
 • je project heeft een totaalkost van minimum 25.000 Euro,
 • je brengt voornamelijk directe kosten in,
 • je project kan operationeel zijn binnen de 6 maanden na goedkeuring van de ondersteuning. Is je project complex, dan kan je een verlenging aanvragen.

Wie kan een project indienen

Je leidt een KMO en je kan geregelde activiteiten aantonen in stad Antwerpen (stad en districten). Dat betekent dat je gevestigd bent in de stad, bouw- of renovatiewerken in de stad uitvoert of dat meerdere van je klanten in Antwerpen gevestigd zijn. 

Criteria om steun te krijgen

De aanvraag tot ondersteuning moet voldoen aan een aantal criteria. Die staan omschreven in het reglement en gaan voornamelijk over

 • de mate waarin de financiële steun het project zal stimuleren,
 • de kwaliteit van de business case en het plan van aanpak,
 • de uitstraling van het project op stad Antwerpen,
 • het innovatieve karakter van het project,
 • de aanwezige expertise om het project te realiseren,
 • de mate waarin het project zorgt voor blijvende rentabiliteit na de financiële steun van de stad.

Financiële steun per project

De steun bedraagt maximum 50.000 euro per project. Je brengt zelf minstens 25% van de totale kost in; meer eigen inbreng is een pluspunt. Maximum 40% van het ingediende totaalbudget zijn exploitatiekosten.

Timing selectie projecten

 • Deze oproep start op 1 juni 2023.
 • Je kan project indienen tot 18 september 2023 – 12u.
 • Een jury beoordeelt de ingediende projecten op 29 september 2023.
 • Wordt je project geselecteerd, dan pitch je je project op 5 oktober 2023. De jury maakt daarvan een verslag op, dat de basis is voor de beslissing van Het college van burgemeester en schepenen om financiële steun per project toe te kennen.
 • De geselecteerde projecten worden 3 november 2023 bekend gemaakt.

Meer info over deze oproep

Live adviesgesprek in De Winkelhaak

In DE WINKELHAAK, net na de middag, ben je welkom om je projectvoorstel te bespreken. Dit is hét moment om je vragen persoonlijk te stellen aan de projectleiders van deze oproep. Daarna kan je netwerken met andere ondernemers die ook willen innoveren.

 • woensdag 28 juni van 13 tot 17 uur

Schrijf je in voor een live ADVIESGESPREK

Interesse en al een vraag?

Mail naar businesseninnovatie@antwerpen.be en wij antwoorden je snel.