Contacteer stad Antwerpen

"We geven de stad een grote ondergrondse centrale verwarming"

Bij stad Antwerpen hebben we straffe klimaatambities. Collega Britt vertelt je graag meer over haar werk als projectleider warmtenetten.


Duurzamere oplossingen

Britt: “Antwerpenaren verwarmen zich voor 90% met aardgas en stookolie. Die warmtebronnen zijn helaas niet duurzaam en erg afhankelijk van import. Daardoor schommelt de prijs sterk, zoals het afgelopen jaar wel heel duidelijk was. We moeten dus op zoek gaan naar betere, duurzamere oplossingen. De belangrijkste technieken waar we nu voor kiezen, zijn warmtenetten en warmtepompen.”

Interesse, ervaring en opleidingen binnen en buiten de stad

“Ik ben geen ingenieur van opleiding, maar volgde in mijn vorige job werven op van nieuwe kantoren, waaronder passieve kantoren. De techniek om duurzaam te verwarmen en ventileren sprak me heel erg aan. Daarom koos ik voor deze job. Alle technische kennis over de warmtenetten leerde ik in het begin bij de stad en nu ook via een externe opleiding dankzij de stad. Ik ben blij dat ik die kans heb gekregen, want het is een superboeiende job. Als projectleider warmtenetten kan ik bijdragen aan oplossingen voor de klimaatopwarming en me echt verdiepen in de materie.”

Een grote verwarming onder de grond

“Een warmtenet is een systeem waarbij volledige wijken van verwarming en sanitair warm water worden voorzien door hernieuwbare energie of restwarmte. Bijvoorbeeld van de industrie. Die warmte willen we transporteren via buizen onder de grond, om er dan gebouwen mee te verwarmen. We creëren als het ware een grote ondergrondse centrale verwarming voor de stad.”

Mensen “warm” maken voor het project

“Mijn job is om de juiste mensen bij elkaar te brengen, opportuniteiten zoeken binnen stadsontwikkelingen, subsidies en financieringsmogelijkheden opzoeken. Daarna breng ik het verhaal van de warmtenetten zo objectief en enthousiast mogelijk via infosessies, vergaderingen en andere ontmoetingsmomenten. Hoe meer draagvlak, hoe meer mogelijkheden. Niet iedereen kent de technologie, en het zal nog even duren voordat het concept van warmtenetten ingeburgerd raakt. Maar aardgas was in de jaren 60 ook nieuw en onbekend, en is nu algemeen aanvaard.”

Stad regisseur van Roadmap 2030

Ondergrondse verwarming

“Als stad zijn wij regisseur van het stappenplan naar een stadsbreed warmtenet, de Roadmap 2030. Het is onze taak om partners aan te sturen en alles goed op te volgen. We waken erover dat verbruikers eerlijk behandeld worden, dat de prijzen correct blijven … We houden ook rekening met grote werf- en renovatieprojecten, en zorgen er mee voor dat nieuwe appartementsgebouwen zo worden gebouwd dat ze kunnen worden aangesloten op het warmtenet. Bij de heraanleg van de Kaaien is bijvoorbeeld overeengekomen dat er ruimte wordt gemaakt voor een mogelijk warmtenet.”

 

“Pas als we een akkoord hebben van alle partijen, kan het warmtenet effectief uitgerold worden. Voor het warmtenet in Luchtbal - Rozemaai zijn de afspraken rond en wordt het net aangelegd. De volgende verwachte netten zijn op Linkeroever en in het Zuiden.

De installatie van warmtenetten is een grote stap naar CO2-neutrale verwarming. Ik ben erg blij om mee te kunnen werken aan zo'n belangrijk moment in onze ambitie naar een klimaatneutrale stad.”

Solliciteren

Vacatures

Ontdek alles over vacatures bij stad Antwerpen als jij wil meebouwen aan jezelf en aan een straffe stad.

Jouw job? Antwerpen nóg straffer maken!

Onze medewerkers zijn onmisbaar. Samen bouwen zij aan een betere stad. Ontdek alles over werken bij stad Antwerpen.