1. 1. Inleiding
  2. 2. Formulier
  3. 3. Bevestiging

Aanmelding vrijwilligerswerk

Via dit formulier kan u een kandidaat-vrijwilliger aanmelden.

Vul dit formulier samen met de kandidaat-vrijwilliger in.

Uw gegevens worden door de stad Antwerpen verwerkt onder toezicht van de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming, Anne Baré - informatieveiligheid@antwerpen.be.
Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de screening van kandidaat-vrijwilligers. Als u akkoord gaat, geeft u uw toestemming aan de stad Antwerpen om uw gegevens te verwerken voor bovenstaand doel.
U kan die toestemming op elk moment intrekken.
U hebt het recht om uw gegevens mee te delen of te verbeteren. Neem daarvoor contact op met: vrijwilligerscoaches@antwerpen.be
Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de Gegevensbeschermingsautoriteit), als u vindt dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.

Een medewerker van de dienst vrijwilligerswerk neem zo snel mogelijk contact op met de kandidaat-vrijwilliger.

Deze dienstverlening is gratis.