1. 1. Inleiding
  2. 2. Formulier
  3. 3. Bevestiging

Vertrek naar het buitenland niet-Belg

Vertrekt u tijdelijk naar het buitenland? Dan moet u dit melden via dit formulier. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat u zich bij terugkeer vlot en correct opnieuw kan inschrijven.
Ook als u definitief naar het buitenland verhuist, meldt u dit via deze weg.

Als u als niet-Belg wettelijk verblijft in België en u gaat voor langer dan 3 maanden naar het buitenland, dan moet u dit melden aan de gemeente. Afhankelijk van de reden van vertrek en de duur van de afwezigheid, wordt uw vertrek naar het buitenland correct geregistreerd in het register.

Let op!

* Uw vertrek kan niet met terugkerende kracht geregistreerd worden.
* Mogelijk moet u nog naar het loket komen om uw verblijfsvergunning in te leveren. Wij bezorgen u hiervoor alle nodige informatie

Wil u meer lezen over (tijdelijk) vertrek naar het buitenland, dan kan u terecht op de site van de dienst vreemdelingenzaken

De registratie van uw vertrek naar het buitenland is gratis.

Nadat u het formulier heeft doorlopen, ontvangt u een bevestiging via e-mail. Na enkele werkdagen wordt uw verhuis naar het buitenland geregistreerd.
U moet uw adreswijziging ten vroegste enkele dagen voor en ten laatste één dag voor uw vertrek doorgeven. Een te snelle afschrijving kan voor problemen zorgen. Houd er rekening mee dat u voor uw vertrek mogelijks nog naar het loket moet komen om uw verblijfsvergunning in te leveren.