Contacteer stad Antwerpen

E-loket

Alle aanvraagformulieren
  1. 1. Inleiding
  2. 2. Formulier
  3. 3. Bedankt!

Wateroverlast

Inleiding

Via dit formulier kan u een aanvraag voor interventie indienen bij Brandweer Zone Antwerpen voor hulp bij wateroverlast.