Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Echtscheidingsakte

U kan een afschrift van uw echtscheidingsakte krijgen. Dit bewijst dat uw huwelijk ontbonden is.

 

Waar aanvragen?

 • Bent u in België gescheiden?
  Bij elke Belgische gemeente. Bij stad Antwerpen via het e-loket
  U kan een echtscheidingsakte opvragen in eender welke Belgische gemeente, bv. de gemeente waar u woont.
 • Bent u in het buitenland gescheiden?
  In sommige gevallen kan u uw echtscheidingsakte in België verkrijgen. Meer informatie bij echtscheiding in het buitenland

 

Wie kan het afschrift aanvragen?

 • uzelf, uw echtgeno(o)t(e), uw wettelijke partner, ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen
 • advocaten en notarissen, voor hun klanten
 • een voogd voor het kind waar hij de voogdij over voert
 • een erfgenaam van een overleden persoon
 • een bewindvoerder voor de beschermde persoon
 • iedereen, met een volmacht van een van bovenstaande personen 
 • iedereen,als de akte ouder is dan 100 jaar

 

Hoe aanvragen?

1. Doe een digitale aanvraag via het e-loket met uw elektronische identiteitskaart, elektronische vreemdelingenkaart, Itsme of beveiligingscode.

 • Ten laatste na 5 werkdagen ontvangt u het afschrift per e-mail.


2. Doe een digitale aanvraag via het e-loket zonder elektronische identiteitskaart.

 • Na 5 werkdagen wordt de akte naar u opgestuurd per post.
 • Reken daarbij nog 5 werkdagen voor de verzending via BPost.

Hebt u thuis zelf geen computer en bezit u geen smartphone? Dan kan u in het selfloket in elk stadsloket de digitale aanvraag doen.

3. Telefonisch op het nummer 03 22 11 333. 

 • Na 5 werkdagen wordt de akte naar u opgestuurd per post.
 • Reken daarbij nog 5 werkdagen voor de verzending via BPost.

4. Onmiddellijk en automatisch voor akten opgemaakt na 31 maart 2019

Alle geboorteakten opgemaakt in België vanaf 31 maart 2019 kan u onmiddellijk verkrijgen met uw elektronische identiteitskaart via Mijn Dossier van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

 

Legalisatie

Wilt u de echtscheidingsakte in het buitenland gebruiken? Op de pagina legalisatie van een akte leest u wat u moet doen.

 

Waar kan u oudere akten vinden?

Akten opgemaakt vóór 1 januari 1906 zijn meestal niet te verkrijgen bij het stadsloket.
U kan wel terecht in het FelixArchief of het Rijksarchief Antwerpen.

 

Tarief

 • gratis

Snel naar

Meer info

Stedelijk Contactcenter
info@stad.antwerpen.be

 

 

 

 

 

 

Dit artikel is gedeeld door