Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

A102 en R11bis: extra verbindingen in het oosten

Om een duurzame oplossing te vinden voor de verkeersproblemen in Antwerpen ontwikkelde de Vlaamse overheid het Masterplan 2020. Een deel van dit masterplan omvat de aanleg van de A102 en de R11bis. Die moeten de A12 en E19 in het noorden verbinden met de E313 in Wommelgem en de E19 in het zuiden.

Waar?

De A102 wordt een volledig nieuwe weg die loopt van het knooppunt van de E19/A12 in Ekeren tot aan de E313 ter hoogte van het rondpunt van Wommelgem. Het doel is om de verkeersdruk op het noordelijk deel van de Antwerpse Ring te minderen. Ook in Merksem en aan Schijnpoort zal de verkeershinder afnemen dankzij de A102. Volgens de huidige plannen van het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer wordt de A102 ondergronds aangelegd.

De R11bis zal het rondpunt van Wommelgem verbinden met de E19 Wilrijk. Ook de R11bis is volgens de huidige plannen een ondertunnelde gewestweg.

U kon in september 2013 kennis maken met de plannen voor de A102 en R11bis op drie infomarkten in Merksem, Mortsel en Wijnegem.

Opstart plan-MER

Vóór deze nieuwe gewestwegen kunnen worden gerealiseerd, moet er eerst een plan-MER of milieueffectenrapport worden opgemaakt. In een dergelijk rapport gaan onafhankelijke deskundigen na wat de gevolgen zijn van deze plannen voor mens, milieu, ruimte en mobiliteit. Zij onderzoeken daarbij ook welke alternatieven er zijn.

Tussen 15 januari en 14 februari 2014 werden de plannen en  verschillende alternatieven in een kennisgevingsdossier voorgesteld. Dit dossier is online nog steeds te raadplegen via deze site. In de dossierdatabank zoekt u op dossiernummer PL0167. 

Voor de A102 en de R11bis bevatte het kennisgevingsdossier al twee alternatieven:

  • een zuidelijk alternatief richting Edegem, waarbij een boortunnel voorbij de luchthaven naar zuiden afbuigt om ter hoogte van Edegem op de E19 aan te takken 
  • de Antwerpse Ring, waar de capaciteit wordt vergroot.


Tot en met 14 februari 2014 kon iedereen aangeven wat er extra onderzocht moest worden en op welke manier. Op basis van de 640 inspraakreacties werkte de Vlaamse Mer-dienst de eerste richtlijnennota voor het eigenlijk milieueffectenonderzoek verder uit. Tijdens de komende maanden zal worden onderzocht welke van de ingediende alternatieven zinvol en kansrijk zijn om in detail te onderzoeken. Deze richtlijnennota is nu beschikbaar op de site van de Vlaamse Mer-dienst (zoek op dossiernummer PL0167).