Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Overlijdensakte

Een overlijdensakte bewijst het feit van het overlijden.

Waar aanvragen?

 • De persoon is in België overleden:
  • Bij elke Belgische gemeente. Bij stad Antwerpen via het e-loket
   U kan een overlijdensakte opvragen in eender welke Belgische gemeente, bv. de gemeente waar u woont.
    
 • De persoon is in het buitenland overleden:
  • ​U kan een afschrift aanvragen in elke Belgische gemeente, op voorwaarde dat: 
   • de overledene de Belgische nationaliteit had
   • een nabestaande de buitenlandse overlijdensakte liet opmaken in België. 
    De overschrijving kan gebeuren op verzoek van de nabestaanden in de laatste woonplaats van de overledene. U hebt daarvoor de originele, gelegaliseerde overlijdensakte nodig. 

Wie kan een overlijdensakte aanvragen? 

 • de overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijke partner
 • de ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen of erfgenamen 
 • advocaten en notarissen, voor hun klanten
 • een voogd voor het kind waar hij de voogdij over voerde
 • een erfgenaam van een overleden persoon
 • een bewindvoerder van de overleden beschermde persoon
 • iedereen, met een volmacht van een van bovenstaande personen 
 • iedereen, als de overlijdensakte ouder dan 50 jaar is

Hoe aanvragen?

1. Doe een digitale aanvraag via het e-loket met uw elektronische identiteitskaart, elektronische vreemdelingenkaart, Itsme of beveiligingscode.

 • Ten laatste na 5 werkdagen ontvangt u het afschrift per e-mail.

2. Doe een digitale aanvraag via het e-loket zonder elektronische identiteitskaart.

 • Na 5 werkdagen wordt de akte naar u opgestuurd per post.
 • Reken daarbij nog 5 werkdagen voor de verzending via BPost.

Hebt u thuis zelf geen computer en bezit u geen smartphone? Dan kan u in het selfloket in elk stadsloket de digitale aanvraag doen.

3. Telefonisch op het nummer 03 22 11 333. 

 • Na 5 werkdagen wordt de akte naar u opgestuurd per post.
 • Reken daarbij nog 5 werkdagen voor de verzending via BPost.

4. Onmiddellijk en automatisch voor akten opgemaakt na 31 maart 2019

Alle overlijdensakten opgemaakt in België vanaf 31 maart 2019 kan u onmiddellijk verkrijgen met uw elektronische identiteitskaart via Mijn Dossier van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Legalisatie

Wilt u de overlijdensakte in het buitenland gebruiken? Op de pagina legalisatie van een akte leest u wat u moet doen.

Waar oudere akten vinden? 

Akten opgemaakt vóór 1 januari 1906 zijn meestal niet te verkrijgen bij het stadsloket.
U kan wel terecht in het FelixArchief of het Rijksarchief Antwerpen.

Tarief

 • gratis
 • uitzondering:
  bij gebrek aan concrete informatie - zoals bij stamboomonderzoek - zal opzoekingswerk worden aangerekend, dit aan 50 euro per begonnen uur.

Snel naar

 

Dit artikel is gedeeld door