Terreinaanlegwerken

Voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor terreinaanlegwerken is een specifieke dossiersamenstelling vereist.

Wat zijn terreinaanlegwerken?

 • ontbossen, vellen van hoogstammige bomen;

 • het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen;

 • een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor: a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval;b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens;c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten;d) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden worden gebruikt;

 • recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, waaronder een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld, voorzover het geen gebouwen betreft.

Welke documenten zij vereist voor de vergunningsaanvraag?

 • Vergunningsformulier, in viervoud

 • Beschrijvende nota (= het voorwerp van de aanvraag, de ruimtelijke context van de geplande werken), in viervoud

 • Tekeningen van de geplande werken, in viervoud. Het gaat om een liggingsplan, een omgevingsplan, een inplantingsplan, minstens één terreinprofiel en tekeningen van de geplande werken* of handelingen op een grotere schaal (1/50 of 1/100)*.

 • Plattegronden, waarvan minstens één doorsnede

 • Zes kleurenfoto’s van het terrein, in viervoud

 • Milieueffectenrapport*, in viervoud

 • Compensatieformulier voor ontbossingen*, in viervoud

 • Passende beoordeling*, in viervoud

 • Brandpreventie*, bijlage stedenbouwkundige vergunning in viervoud.

 • gegevens inzake beschermd onroerend erfgoed*
   
 • archeologienota*

  Goed om weten: de documenten met een * zijn enkel nodig onder bepaalde voorwaarden. De voorwaarden en andere info inzake de documenten vindt u terug op de aanstiplijst.

Heeft u nog vragen?

Aanvragen en documenten:

Stedenbouwkundige informatievraag

Dit is het formulier voor een stedenbouwkundige informatievraag

Aanvraag starten

Contactgegevens

Raadpleeg de dienst stedenbouwkundige vergunningen.

 

Dit artikel is gedeeld door