Stedenbouwkundig attest

Het stedenbouwkundig attest geeft aan of een project in aanmerking kan komen voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden.

Wat?

Als u zeker wil zijn over de bouwmogelijkheid van een bepaald project of over de verkaveling van een grond vóór u de eigenlijke aanvraag tot omgevingsvergunning indient, dan vraagt u best eerst een stedenbouwkundig attest aan. Dit attest is interessant wanneer er op het perceel geen eenduidige voorschriften zijn en u toch wenst te weten of u op het stuk grond uw droom kan realiseren.

Hoe?

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. Het attest wordt verleend op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp. Zo kan u zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouw- of verkavelingsmogelijkheden op een bepaald perceel.

Vul het aanvraagformulier in en voeg de bewijsstukken toe.
 

Een aanvraagdossier indienen

In twee exemplaren te bezorgen:

  • Stuur het aangetekend op naar het college van burgemeester en schepenen, ter attentie van de dienst vergunningen naar het postadres: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.

Wanneer krijgt u het attest?

Binnen een termijn van 75 dagen na de ontvangst van de aanvraag.

Geldigheid

Het stedenbouwkundig attest kan niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  1. er geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften; 

  2. de verplichte adviezen of de geformuleerde bezwaren tijdens het openbaar onderzoek geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;

  3. het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Let op ! Een attest is nog geen omgevingsvergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig.

Dit artikel is gedeeld door