Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Stedenbouwkundig attest

Het stedenbouwkundig attest geeft aan of een project in aanmerking kan komen voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden.

Wat?

Als u zeker wil zijn over de bouwmogelijkheid van een bepaald project of over de verkaveling van een grond vóór u de eigenlijke aanvraag tot omgevingsvergunning indient, dan vraagt u best eerst een stedenbouwkundig attest aan. Dit attest is interessant wanneer er op het perceel geen eenduidige voorschriften zijn en u toch wenst te weten of u op het stuk grond uw droom kan realiseren.

Hoe?

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. Het attest wordt verleend op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp. Zo kan u zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouw- of verkavelingsmogelijkheden op een bepaald perceel.

Vul het aanvraagformulier in en voeg de bewijsstukken toe.
 

Een aanvraagdossier indienen

Dien uw aanvraagdossier in:

Wanneer krijgt u het attest?

Binnen een termijn van 75 dagen na de ontvangst van de aanvraag.

Geldigheid

Het stedenbouwkundig attest kan niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  1. er geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften; 

  2. de verplichte adviezen of de geformuleerde bezwaren tijdens het openbaar onderzoek geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;

  3. het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Let op ! Een attest is nog geen omgevingsvergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig.

Dit artikel is gedeeld door