VuuwerkVuurwerk

Vuurwerkpreventie en verbod wensballonnen

Vuurwerk is mooi en indrukwekkend, maar ook gevaarlijk! Het veroorzaakt brandwonden en verminkingen. Wanneer een vuurpijl verkeerd terecht komt, kan het brand veroorzaken. In Antwerpen mag u enkel met een toestemming van de burgemeester vuurwerk afsteken.

In Antwerpen is het afsteken van vuurwerk verboden zonder toelating van de burgemeester
Die moet u voldoende op voorhand aanvragen via een evenementenaanvraag. Om zo'n aanvraag in te dienen, moet u minstens 18 jaar zijn. Het oplaten van wensballonnen is in elk geval verboden.

U hebt een toelating voor vuurwerk

 • U koopt best feestvuurwerk met de markering “BE OTU XXXX/D” of “CE categorie 1” of “CE categorie 2” en dit in erkende en gespecialiseerde winkels die in het bezit zijn van een vergunning. Vraag naar een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
 • U koopt en bezit maximaal 1 kilogram pyrotechnische sas (buskruit). Dit komt overeen met 4 tot 5 kg brutogewicht vuurwerk. Bewaar het vuurwerk op een droge plaats en buiten het bereik van kinderen.

 

Veilig vuurwerk afsteken

 • Raadpleeg altijd eerst de gebruiksaanwijzing.

 • Houd voldoende afstand (30 à 40 meter) van toeschouwers, huizen, auto’s en bomen, enzovoort. Sluit ramen en deuren in de omgeving. 

 • Houd er rekening mee dat vuurwerk een angstaanjagende gebeurtenis is voor dieren. Houd hen dus ook op afstand.

 • Zorg voor een stevige en droge (geen sneeuw of ijs) ondergrond.

 • Steek één vuurpijl per keer aan en altijd verticaal, richting de hemel. Meerdere pijlen tegelijk aansteken, kan gevaarlijk zijn.

 • Steek geen vuurwerk af bij hevige wind. De vuurpijl kan immers een verkeerde kant opgaan.

 • Gebruik bij het afsteken van vuurwerk een lont. Gebruik nooit een open vlam zoals een lucifer of aansteker. Het vuurwerk ontbrandt te snel en kan ter plaatse ontploffen.

 • Houd voldoende water of een blustoestel bij de hand.

 • Steek vuurwerk dat niet ontploft is nooit opnieuw aan!

 • Ruim na het afsteken al het afval op. Niet alleen voor ons kostbaar milieu, maar ook voor kinderen die gevaarlijke vuurwerkresten kunnen vinden.

​Ook de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie geeft raad bij de aankoop en het gebruik van feestvuurwerk.

Gaat het toch mis?

Eerst water, de rest komt later! Houd een brandwonde minstens tien minuten onder lauwwarm stromend water. Bel zo nodig de hulpdiensten op het nummer 112.

Dit artikel is gedeeld door
Brandweer Zone Antwerpen
Brandweer
353000+