Containerparken

Er zijn acht containerparken in de stad Antwerpen. U kan er terecht met al uw huishoudelijk afval. De toezichter wijst u in welke container u de meegebrachte afvalstoffen mag deponeren.

Leaflet | Esri, NAVTEQ, DeLorme, Stad Antwerpen

Voor wie is het containerpark toegankelijk?

Alle parken zijn toegankelijk voor particulieren die in Antwerpen wonen. Bedrijven en zelfstandigenkunnen dus niet terecht met hun afval. Volgens de regels van het materialendecreet en het huishoudelijk reglement van de containerparken moeten zij zelf instaan voor de verwerking van hun afvalstoffen.

Om als vereniging toegang te krijgen tot het containerpark moet een pas aangevraagd worden. Voor meer informatie hierover of voor het aanvragen van een pasje, mail naar toegang.containerparken@stad.antwerpen.be of bel naar het Stedelijk Contactcenter 03 22 11 333.

Volgende personen, die niet gevestigd zijn in Antwerpen, kunnen ook toegang krijgen tot de containerparken:

Bewijsstukken

studentenu moet een toegangskaart aanvragen, hiervoor hebt u volgende documenten nodig: inschrijvingsbewijs studie-instelling en huurcontract
aanverwanten van overledenengeen toegangskaart nodig, toegang door bewijs van overlijden
aanverwanten van burgers die naar een rusthuis gaangeen toegangskaart, toegang door bewijs van nieuw verblijf
personen met een tweede verblijf in Antwerpenu moet een toegangskaart aanvragen, hiervoor hebt u volgende documenten nodig: bewijs van betaling belasting tweede verblijf
personen met een verblijfsvergunninggeen toegangskaart nodig, toegang op basis van immatriculatiebewijs

Een toegangskaart aanvragen doe je via toegang.containerparken@stad.antwerpen.be

Hoeveel afval mag u naar het containerpark brengen?

Het afval dat u naar het containerpark brengt, is beperkt tot een maximum toegelaten hoeveelheden per persoon zijn:

  • Snoeihout: 3m3/dag
  • Andere gratis fracties: 2m3/dag
  • Steenpuin: 2m3/dag
  • Grof vuil (brandbaar en niet-brandbaar): 5m3/dag

Voor volgende fracties wordt een uitzondering gemaakt:

  • Kga (klein gevaarlijk afval): maximum 50 liter of 50 kilogram per jaar per gezin per voertuig
  • Autobanden: maximum tien per jaar per gezin per voertuig

Deze maxima zijn totalen voor alle stedelijke containerparken; u mag dus niet met uw teveel aan afval naar een ander containerpark gaan.

De automatische toegangscontrole

Elk containerpark heeft aan de ingang een slagboom. U kan deze slagboom openen met uw identiteitskaart of een toegangspas. Hierdoor verloopt de toegang vlot, is een betere controle mogelijk en is de hoogtebegrenzer niet meer nodig.

Tarief

Het gebruik van de stedelijke containerparken door Antwerpse particulieren is voor bijna alle fracties gratis. Vanaf 1 januari 2015 betaalt u voor steenpuin en grof huisvuil (20 euro voor een kubieke meter grof vuil met een minimum van 10 euro en 37,50 euro voor een kubieke meter steenpuin met een minimum van 18,75 euro voor een halve kubieke meter). Toegang tot het containerpark blijft gratis. U kan er enkel met bancontact betalen (cash wordt niet aanvaard). Indien u niet betaalt, zal er u per postfacturatie (en tegen een meerkost van 10 euro) een overschrijving toegezonden worden. 

Koop een compostvat

In het containerpark kan u ook terecht voor de aankoop van een compostvat (15 euro). Een compostvat is een gemakkelijke manier om je groenten- fruit en tuinafval te verminderen. Tegelijk kan je je bodem verbeteren met het compost dat overblijft. Meer informatie over het verminderen van je tuinafval vind je op /nl/overzicht/minder-afval/tuinafval  .

Breng uw identiteitskaart mee

Enkel Antwerpenaars hebben toegang tot de stedelijke containerparken. Breng dus zeker uw identiteitskaart mee.

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door