Begraafplaatsen - tarieven

Op deze pagina vindt u de belangrijkste tarieven die gelden voor de begraafplaatsen van de stad Antwerpen.

De begraafplaatsen zijn gratis toegankelijk. Bij een as- of lijkbezorging op een begraafplaats kunnen er wel kosten zijn.

Het volledige overzicht en meer uitleg vindt u bij de Veelgestelde vragen rond overlijden, onder punt 6. Vragen rond tarieven.

Belangrijkste tarieven

  Prijs
KEUZEMOGELIJKHEDEN LAATSTE RUSTPLAATS
Begraving kist/urne in volle grond, kosteloze lijn, 10 jaar, niet verlengbaargratis
Bijzetting urne in columbarium/urnenveld, 10 jaar, niet verlengbaargratis
Begraving of bijzetting kist/urne in volle grondconcessie, 25 jaar, verlengbaar500 euro hernieuwing 100 euro/5 jaar
Begraving of bijzetting kist/urne in grafkelderconcessie, 25 jaar, verlengbaar500 euro hernieuwing 100 euro/5 jaar
Bijzetting urne in columbariumconcessie, 25 jaar, verlengbaar750 euro hernieuwing 150 euro/5 jaar
Bijzetting urne in urnenveldconcessie, 25 jaar, verlengbaar750 euro hernieuwing 150 euro/5 jaar
Rustplaats minderjarige (-18 jaar) in gedenkplaats naar keuzegratis
Bezorging van bio-afbreekbare urne in urnenbos of -landschapgratis
Bezorging van as in bio-afbreekbare enveloppe – Afscheid aan de Scheldegratis
Verspreiding van as op strooiweidegratis
WIJZIGEN VAN EEN LAATSTE RUSTPLAATS
Overbrenging urne250 euro
Opgraving stoffelijk overschot1500 euro
Opgraving stoffelijk overschot -18 jaar250 euro
Meenemen urne bij einde termijngratis
AANBRENGEN VAN EEN NAAMPLAATJE
Aanbrengen naamplaatje columbarium50 euro
Aanbrengen naamplaatje strooiweide50 euro
BEZORGING NIET-INWONERS
Belasting op lijk- of asbezorging niet-inwoners500 euro

Meer info

Dienst Begraafplaatsen
Domein Schoonselhof
hoek Sint-Bernardsesteenweg/Krijgsbaan
2610 Wilrijk 
tel. 03 740 36 40
fax 03 338 20 36
begraafplaatsen@stad.antwerpen.be

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door