Begraafplaatsen - tarieven

Op deze pagina vindt u de belangrijkste tarieven die gelden voor de stedelijke begraafplaatsen van de stad Antwerpen.

De begraafplaatsen zijn gratis toegankelijk. Bij een as- of lijkbezorging op een begraafplaats zijn er wel enkele kosten.

Belangrijkste tarieven

  Prijs
Concessie 25 jaar, per persoon500 euro
Hernieuwing concessie per persoon500 euro / 25 jaar
of in schijven van minimum 100 euro / 5 jaar
Kinderconcessie (tot 18 jaar)gratis
Concessie kelder, 1 persoon500 euro
Overbrenging urne250 euro
Fundering gewone lijn80 euro
Fundering concessie200 euro
Naamplaatje columbarium50 euro
Naamplaatje strooiweide50 euro
Belasting vreemd stoffelijk overschot500 euro
Ontgraving1500 euro
Ontgraving kind250 euro

Meer info

Dienst Begraafplaatsen
Domein Schoonselhof
hoek Sint-Bernardsesteenweg/Krijgsbaan
2610 Wilrijk 
tel. 03 740 36 40
fax 03 338 20 36
begraafplaatsen@stad.antwerpen.be

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door