Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Rookmelder ophangen

Rookmelders redden mensenlevens

Met een rookmelder stijgt de kans om een brand te overleven met meer dan 70%. De installatie van rookmelders is dan ook verplicht in (nieuwe) woningen, huurwoningen en kamers.

Het is sinds 2003 verplicht om optische rookmelders op een correcte wijze te installeren in alle:

  • nieuw te bouwen woningen
  • woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Bij de aanvraag van de bouwvergunning voor de bouw of uitvoering van de renovatiewerken moeten worden aangegeven waar de rookmelder of rookmelders geplaatst zullen worden. Eén rookmelder kan dus volstaan.

Ook woningen waarvoor van 1 januari 2013 een bijzondere sociale lening wordt toegekend, moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders.

Elke studentenkamer moet uitgerust zijn met een rookmelder, ongeacht de aanvangsdatum van het huurcontract.

Alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012, moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders. 'Voldoende rookmelders' betekent dat een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) op elke verdieping uitgerust moet zijn met minstens één rookmelder.

Voor andere huurwoningen is er een gefaseerde aanpak:

  • Voor alle sociale huurwoningen zijn rookmelders al verplicht sinds 1 januari 2017
  • Voor private huurwoningen gebouwd vóór 1945 zijn rookmelders verplicht sinds 1 januari 2016
  • Voor private huurwoningen vanaf 1945 geldt de verplichting vanaf 1 januari 2019


Rookmelder verplicht voor alle woningen vanaf 2020
 

De Vlaamse Regering heeft op 10 maart 2017 een decreetwijziging afgekondigd waarmee het plaatsen van rookmelders of een branddetectiesysteem zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont, verplicht wordt.  

Het nieuwe decreet zal het rookmeldersdecreet van 12 juni 2012 opheffen en vervangen door een toevoeging aan artikel 5, §1 van de Vlaamse Wooncode. Het treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk op 1 januari 2020. Dit betekent dat uiterlijk op 1 januari 2020 alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders of een rookdetectiesysteem zullen moeten beschikken. 

 

 

Raadpleeg zeker onze folder Rookmelders redden mensenlevens. De Vlaamse verplichtingen leest u in de rookmelderfolder van de Vlaamse Overheid.

 

Vaakgestelde vragen:

 

Wat betekent 'uitgerust zijn met voldoende rookmelders'?

Om aan de rookmeldersverplichtingen te voldoen moet de zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke bouwlaag uitgerust zijn met minstens één rookmelder. In kamerwoningen moet bovendien elke kamer én elke gemeenschappelijke kookruimte uitgerust zijn met een rookmelder.

De rookmelder:

  • moet CE gemarkeerd zijn;
  • moet voldoen aan de norm NBN EN 14604;
  • heeft een 10-jarige niet-vervangbare batterij;
  • moet reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal;
  • mag niet van het ionische type zijn.

Bijkomende aanbevelingen over het type en de plaatsing van de rookmelders vindt u op wonenvlaanderen.be (Woningkwaliteit > Woningkwaliteit voor huurders, verhuurders en eigenaars > Vlaamse verplichtingen over rookmelders).

U vindt daar tevens meer info over de richtlijnen voor de aankoop en plaatsing van rookmelders in Vlaanderen.

 

Dit artikel is gedeeld door
Brandweer Zone Antwerpen zorgt voor de veiligheid van de bevolking en bezoekers van Antwerpen, Zwijndrecht en Wijnegem.
Brandweer
827000+