Contacteer stad Antwerpen

De centrale wandelas loopt dwars door het park en maakt alle kamer bereikbaar.BUUR - HOPSER - BULK

Park Groot Schijn

Elke dag brengen tientallen verenigingen in Park Groot Schijn mensen samen om te sporten, te ontspannen of om de mooie natuur te ontdekken die verscholen ligt achter de stadsdrukte. Om de vele mogelijkheden van dit gebied volledig te benutten wordt het herinrichten tot een open sport- en recreatiepark met een eigen identiteit.

Het park is opgebouwd uit ‘voegen en kamers’. De voegen vormen een netwerk van knikkende vlakke paden doorheen het park die van noord naar zuid en van oost naar west lopen. De paden doorkruisen een weelderig grasland waar ruimte zal zijn voor spel.

De verbinding met de hoofdas in het Rivierenhof is belangrijk en zal in het Park Groot Schijn uitmonden op een groen sportplein. Hier kan in de zomer verpoosd en gespeeld worden en in de winter zou de plek kunnen omgetoverd worden tot schaatspiste.

De kamers zijn de geprogrammeerde, functionele onderdelen van het park. Zo zijn er kamers voor sport, jeugd, de hondenscholen, het woonwagenpark, de volkstuinen. De gebouwen in het park gaan op in de groene omgeving en zijn op maat van de kamers ontworpen.

De ambitie is om alle gebouwen in het park bepaalde gemeenschappelijke elementen te geven (bv. luifels, doorsteken, groendaken, ...). Daardoor wordt duidelijk gemaakt dat ze allemaal van dezelfde ‘familie’ zijn, zonder hun eigenheid te verliezen.

De invulling van elke kamer gebeurt steeds in nauw overleg met alle clubs en verenigingen die er samen gebruik van gaan maken.

Alle informatie over Park Groot Schijn en zijn verschillende kamer kan u terugvinden op www.parkgrootschijn.be.

Het is niet toegestaan om een barbecue te gebruiken in dit park. Dit verbod geldt voor de gehele publieke ruimte van stad Antwerpen. Er zijn geen openbare barbecueplekken beschikbaar.

Plan met alle onderdelen van Park Groot Schijn ten noorden van de E313
Delen van het Park Groot Schijn in het noorden van het park

Schrijf u hier in op de digitale nieuwsbrief Park Groot Schijn

Blijf steeds op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit het park

Inschrijven

Met de steun van EFRO

De groei van Park Groot Schijn is mede mogelijk door de steun van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De gekregen subsidie bedraagt 40% van de totale investering in de aanleg van het park.

Meer informatie over EFRO kan u hier terugvinden.

Meer info

Wijkoverleg Deurne
Maurice Dequeeckerplein 1,  2100 Deurne
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be
www.parkgrootschijn.be

Leaflet | Esri, NAVTEQ, DeLorme, Stad Antwerpen
Dit artikel is gedeeld door