Sportcheques Deurne

Sportcheques Deurne

Het financiële aspect van de lidgelden mag geen excuus zijn om niet in clubverband te kunnen sporten. Daarom heeft het district de sportcheques in het leven geroepen. Met deze cheques kunnen Deurnenaars 20 euro korting krijgen op hun lidgeld.

Wie kan van een sportcheque genieten?

  1. U zit in een van volgende leeftijdscategorieën (op 1 januari 2019):
    - tussen 3 en 18 jaar
    - tussen 18 en 26 jaar én student
    - ouder dan 55 jaar
  2. U woont in Deurne;
  3. U moet meer dan 45 euro lidgeld betalen voor een jaarwerking;
  4. Uw club moet sportcheques aanvaarden, klik hier voor de deelnemende sportclubs (of zie lijst deelnemende sportclubs onderaan deze pagina).

Voldoet u aan deze voorwaarden en wil u gebruik maken van de sportcheque, maak dan gebruik van één van de onderstaande links om uw sportcheque aan te vragen. Een sportcheque aanvragen kan van 7 januari tot en met 12 november 2019. Hou wel rekening met de deadlines die de clubs vooropstellen voor het binnenbrengen van de sportcheques. 

U kan de sportcheques ook aanvragen bij de sportantenne, in het districtshuis van Deurne.
De sportantenne zal samen met u de inschrijving doorlopen. 

Het reglement van de sportcheques kan u hier bekijken.

OPGELET!
Sportclubs kunnen hun eigen deadlines opleggen voor het binnenbrengen van sportcheques. Zij moeten dat wel duidelijk communiceren naar hun leden. 

Sportclubs kunnen hun sportcheques binnenbrengen bij de sportantenne tot en met 24 november 2019. Sportcheques die na deze datum bij de sportantenne worden binnengebracht zullen niet meer verwerkt en uitbetaald worden.

Meer info

Sportantenne
Districtshuis Deurne
Maurice Dequeeckerplein 1
tel. 03 338 45 87
sportantenne.deurne@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door