Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Afdeling vergunningen

Voor vragen over omgevingsvergunningen kan u terecht bij de afdeling vergunningen van stadsontwikkeling.

De afdeling bewaakt alle kennis over reglementering op vlak van vergunningen binnen de stad. Bovendien geeft de afdeling advies over uw projecten om zo tot een vlotte afhandeling van uw dossier te komen. Indien nodig zal ze u gericht doorverwijzen naar andere overheden en organisaties. U krijgt als klant steeds een eenduidig antwoord op uw vraag, binnen de afgesproken tijd.

Omgevingsambtenaar

De gemeentelijk omgevingsambtenaar waakt erover dat het vergunningenbeleid van de stad strookt met de wettelijke voorschriften en met de bestaande ruimtelijke plannen. Voor elke aanvraag bezorgt hij een voorstel tot vergunning of weigering aan het college.

Om deze taak uit te voeren beschikt de gemeentelijk omgevingsambtenaar over een team van adviseurs, juristen en architecten. De gemeentelijk omgevingsambtenaar beoordeelt:

  • aanvragen tot omgevingsvergunningen, 
  • stedenbouwkundige attesten en 
  • aanvragen voor toelating inname openbare weg (terrassen, uitstallingen, geveltuintjes en reclame).

Klanten kunnen zelf nagaan welke voorschriften, vergunningen, bouwovertredingen,  erfgoedregels en andere er gelden op basis van een concreet adres. Vanuit deze toepassing kunnen klanten meteen advies op maat opvragen op basis van zijn (ver)bouwplannen. Zo verhoogt de kwaliteit van het dossier bij het indienen, en verloopt de procedure nadien vlotter.

De functie van gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar is wettelijk voorgeschreven. Het was één van de voorwaarden waaraan Antwerpen moest voldoen om een ontvoogding te krijgen. Ontvoogding betekent dat de stad Antwerpen autonoom mag beslissen over het afleveren van omgevingsvergunningen.

Administratieve en technische ondersteuning

Om de machine goed te laten draaien kan de afdeling rekenen op een administratief team:

  • dat de baliewerking voor haar rekening neemt,
  • telefonische vragen beantwoordt, 
  • stedenbouwkundige uittreksels aflevert, 
  • vastgoedinformatie deelt met professionelen en 
    inzage verleent in het vergunningenregister.

Minder hinder voor het leefmilieu

De dienst milieuvergunningen wil de hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico’s van bedrijven, handelszaken en particulieren beperken. Daarvoor verleent de dienst advies aan het college over omgevingsvergunningen exploitatie van een ingedeelde inrichtingen of activiteitenDe stad baseert zich voor haar beslissingen op de indelingslijst van VLAREM.

Dit artikel is gedeeld door