De algemeen directeur

De algemeen directeur staat aan het hoofd van de stedelijke organisatie, die zo'n 8000 personeelsleden telt. Hij voert de genomen beleidsbeslissingen uit. Hij werkt nauw samen met de strategisch coördinator.

De algemeen directeur staat in voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid en voert onder andere volgende taken uit:

  • De dossiers van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voorbereiden.
  • De stadsdiensten leiden en coördineren.
  • Vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bijwonen.
  • Notulen opstellen en omschrijven van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.
  • Samen met de burgemeester reglementen en verordeningen ondertekenen van de gemeenteraad en het college van burgemeester, en bekendmakingen, akten en de briefwisseling van de stad ondertekenen.

Meer info

algemeen directeur: Sven Cauwelier
datum aanstelling 26/07/2018
kantoor: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
algemeen.directeur@stad.antwerpen.be

Algemene info: infolijn 03 22 11 333

Dit artikel is gedeeld door
Politiek
Bestuur
43000+