Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

De algemeen directeur

De algemeen directeur staat aan het hoofd van de stedelijke organisatie, die zo'n 8000 personeelsleden telt. Hij voert de genomen beleidsbeslissingen uit. Hij werkt nauw samen met de strategisch coördinator.

De algemeen directeur staat in voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid en voert onder andere volgende taken uit:

  • De dossiers van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voorbereiden.
  • De stadsdiensten leiden en coördineren.
  • Vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bijwonen.
  • Notulen opstellen en omschrijven van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.
  • Samen met de burgemeester reglementen en verordeningen ondertekenen van de gemeenteraad en het college van burgemeester, en bekendmakingen, akten en de briefwisseling van de stad ondertekenen.

Meer info

algemeen directeur: Sven Cauwelier
datum aanstelling 26/07/2018
kantoor: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
algemeen.directeur@antwerpen.be

Algemene info stad Antwerpen
Stedelijke contactcenter
info@antwerpen.be
03 22 11 333

Dit artikel is gedeeld door