Open data

De stad Antwerpen stelt meer dan 200 lijsten met gegevens of datasets vrij ter beschikking. Iedereen mag die open data gebruiken en publiceren, zonder beperkingen op bijvoorbeeld het vlak van copyright en patenten.


Waarom open data?

Overheidsdata zijn verzameld met middelen afkomstig van de gemeenschap. Daarom komen open data die gemeenschap toe.

Met de datasets van de stad kunnen veel toepassingen worden bedacht en uitgewerkt. Die toepassingen kunnen de dienstverlening voor de burger verbeteren, bijvoorbeeld door een overzicht van de glascontainers of vuilbakken te ontwikkelen.

Als stadsbestuur hoeven we niet alles te zelf bedenken en te produceren. Open data laat toe dat iedereen meewerkt aan een betere dienstverlening. Met het vrijgeven van open data stimuleren we de creatieve economie. Zowel beginnende bedrijven, gevestigde waarden als amateurs kunnen ermee aan de slag.

Het vrijgeven van datasets maakt het mogelijk de stedelijke datasets te combineren of samen te brengen met open data van andere overheden.


Meer info

Stedelijke data - Handleiding Open Data (pdf)

opendata.antwerpen.be

Het Open Geodataportaal vervangt opendata.antwerpen.be voor geografische datasets. Je vindt deze via http://geo-antwerpen.be.

Dit artikel is gedeeld door