Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Voorlopig rijbewijs

U bereidt u voor op het praktische rijexamen voor een moto, auto, vrachtwagen of autobus? Dan hebt u een voorlopig rijbewijs nodig om op de openbare weg te rijden. 

Wanneer aanvragen? 

Nadat u geslaagd bent voor het theoretische rijexamen. 
Informatie over hoe u uw rijbewijs kan behalen vindt u op www.goca.be en bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit

Soorten voorlopig rijbewijs

Een overzicht van de types voorlopig rijbewijs vindt u hier

Opgelet! Een voorlopig rijbewijs is enkel geldig op Belgisch grondgebied. 

Hoe vraagt u een voorlopig rijbewijs aan?

Dit is mogelijk voor de aanvraag van een rijbewijs voor een bromfiets (rijbewijs AM) of voor een (voorlopig) rijbewijs voor een motor (rijbewijs A) of personenwagen (rijbewijs B).

 

Opgelet! U moet uw voorlopig rijbewijs persoonlijk aanvragen. 

 

Wat brengt u mee? 

 • Uw identiteitskaart.
 • Een aanvraagformulier. Dat krijgt u bij het examencentrum na een geslaagd theoretisch examen.
 • Voor het voorlopig rijbewijs model 36 of model 12 vult de begeleider zijn/haar gegevens in op dit aanvraagformulier en ondertekent de verklaring op eer dat hij / zij niet vervallen is van het recht tot sturen in de 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag.  
 • Voor het model 18 neemt u een bekwaamheidsattest mee van de rijschool waar u de opleiding volgde.
 • Voor het voorlopig rijbewijs model 12 neemt u een getuigschrift van onderricht mee van een erkende rijscholing waar u ten minste 6 uur praktisch onderricht hebt gevolgd na het verstrijken van de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs.
 • Kopie van de identiteitskaart van de begeleider(s).
 • Een pasfoto als de foto op uw huidige identiteitskaart niet meer gelijkend is.
 • Attest van verlies bij verlies/diefstal.

Tarief

Bekijk de prijzen voor persoonlijke documenten en attesten.

U kan betalen met bancontact, Visa of Mastercard.

Afhalen voorlopig rijbewijs

U kan uw voorlopig rijbewijs afhalen na 5 werkdagen.

 • Het voorlopig rijbewijs afhalen kan enkel bij hetzelfde stadsloket tijdens de openingsuren. Een afspraak maken is niet nodig.
 • U gaat het voorlopig rijbewijs zelf afhalen of iemand anders kan in uw plaats gaan met een volmachtformulier en een kopie van uw identiteitskaart.
 • Ouders kunnen het (voorlopig) rijbewijs van hun minderjarig kind komen afhalen, zonder toestemming van hun kind.
 • U moet het voorlopig rijbewijs binnen de 3 maanden afhalen. Daarna wordt het vernietigd.
   

Bezorgen voorlopig rijbewijs

U kan tijdens uw aanvraag in het stadsloket kiezen om uw voorlopig rijbewijs veilig en betrouwbaar te laten bezorgen waar en wanneer u wil op elk adres in België. De bezorging kost 12,50 euro. Lees hier meer over deze bijzondere dienstverlening.

Voorlopig rijbewijs verloren of gestolen?

Doe onmiddellijk aangifte bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij uw lokale politie. Bij verlies of diefstal in het buitenland kan u ter plaatse aangifte doen, maar u moet nadien ook aangifte doen bij een Belgische politiedienst.

Met het attest van verlies dat u ontvangt, kan u een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen. De geldigheid van het attest van verlies is beperkt in tijd. Vraag dus zo snel mogelijk een nieuw rijbewijs aan. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Wil u toch graag een afspraak maken? Dat kan via 'Afspraak maken'.

Het attest van verlies vervangt uw voorlopig rijbewijs niet. U moet eerst een duplicaat van uw voorlopig rijbewijs afhalen, voordat u een voertuig bestuurt.

Voorlopig rijbewijs vervallen?

Als u al een voorlopig rijbewijs M3 gehad hebt en het is vervallen, dan kunt u dit niet verlengen. Wilt u een voorlopig rijbewijs M3 van dezelfde categorie aanvragen, dan kan dit op voorwaarde dat er minimum 3 jaar verstreken zijn na de geldigheidsdatum van het vorig voorlopig rijbewijs.

Hebt u een voorlopig rijbewijs gehad voor categorie B model 18 of model 36? Dan kan ook dit voorlopig rijbewijs niet verlengd of omgewisseld worden naar het andere model.
 

Wenst u toch een praktisch examen van categorie B af te leggen? Dan moet u minstens 6 uur praktische rijles volgen bij een erkende rijschool en kan bij het stadsloket een stage-attest afgeleverd worden waaruit blijkt dat u in het bezit was van een voorlopig rijbewijs.

Met dit stage-attest in handen hebt u 2 mogelijkheden:

a.      Voelt u zich klaar om een praktisch examen af te leggen? Dan kan u met een instructeur van een erkende rijschool dit praktisch examen afleggen.

​b.      Hebt u toch nog tijd nodig om te oefenen? Dan hebt u nu deze mogelijkheid door een tijdelijk, voorlopig rijbewijs Model 12 aan te vragen. Dit voorlopig rijbewijs stelt u in staat om gedurende 12 maanden te oefenen met een begeleider die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

Snel naar:

Meer info

Stedelijk Contactcenter
03 22 11 333
info@stad.antwerpen.be

 

Formulieren