Registreer u als kotstudent

Zowel binnen- als buitenlandse kotstudenten registreren zich best bij de stad. Het is niet verplicht, maar heeft vele voordelen.

Voor Belgische kotstudenten

Vermeld uw kotadres tijdens de jaarlijkse inschrijving bij uw onderwijsinstelling aan het begin van het academiejaar.

Heeft u dan nog geen kot of verandert u tijdens het jaar van kotadres? Ga dan langs bij uw studentenadministratie om uw kotgegevens te registreren / veranderen.

Uw gegevens worden opgenomen in een studentenregister, dat enkel door gemachtigde ambtenaren geraadpleegd kan worden in het kader van het stedelijk huisvestings-, veiligheids- en informatiebeleid. Registratie zorgt er bijvoorbeeld voor dat de hulpdiensten in noodsituaties snel een overzicht hebben van het aantal (studenten)bewoners in een pand of straat.

Voor buitenlandse studenten

U bent buitenlandse student en wil in Antwerpen studeren? Dan kan u via de hogeschool of universiteit een dossier opstarten bij het loket voor buitenlandse studenten. Op Loket buitenlandse studenten leest u aan welke voorwaarden u als buitenlandse student moet voldoen.

 

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door
Alles over verhuizen binnen of naar Antwerpen of verhuizen naar het buitenland. Aangifte van adreswijziging, referentieadres of woningkaart.
Verhuizen
60800+