Europees rijbewijs omwisselen

Met een geldig Europees rijbewijs mag u in heel Europa rijden. 

Registeren of omwisselen?

Registratie van een Europees nationaal rijbewijs is niet verplicht bij inschrijving in een Belgische gemeente, maar het wordt wel ten stelligste aangeraden. Het bespaart u wel heel wat administratie als u uw rijbewijs verliest of als het gestolen wordt. Voor het registeren van uw Europees rijbewijs betaalt u niets.

Het omwisselen van een Europees nationaal rijbewijs kan pas als de geldigheid dreigt te verlopen (3 maanden voor einddatum) en u reeds 185 dagen (6 maanden) geregistreerd bent in België. Hebt u een Europees nationaal rijbewijs zonder einddatum, dan moet dit verplicht omgewisseld worden binnen de 2 jaar na inschrijving in een Belgische gemeente. 

Chauffeur van beroep?

Als u chauffeur bent van beroep, kan u uw rijbewijs pas omwisselen als:

- de geldigheidsduur van het rijbewijs dreigt te vervallen (maximum 3 maanden voor vervaldatum)
- een van de categorieën dreigt te vervallen (maximum 3 maanden voor vervaldatum). Voor de verlenging van de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE hebt u een medisch attest nodig 'voor houders van een van de categorieën van groep 2'. Dit kan u krijgen bij de arbeidsgeneesheer via uw werkgever
- de vakbekwaamheid dreigt te vervallen (maximum 3 maanden voor vervaldatum). Voor de verlenging van de vakbekwaamheid moet u minstens 35 uren nascholing hebben gevolgd in een erkende rijschool

Hoe omwisselen of registreren?

Elk dossier is verschillend en de materie is erg complex. Maak daarom een afspraak bij het stadsloket. Zo kunnen we de juiste informatie geven. Maak een afspraak via 'ik wil een afspraak maken'.

Tarief

Registratie: gratis 
Omwisseling: 25 euro
U kan betalen met Bancontact, Visa of MasterCard.

Wat brengt u mee?

  • Uw geldige identiteitskaart of verblijfstitel.
  • Uw geldig buitenlands rijbewijs.
  • 25 euro bij omwisseling (u kan betalen met Bancontact, Visa of MasterCard). Een registratie van uw rijbewijs is gratis.
  • Bij een omwisseling: een pasfoto als de foto op uw huidige elektronische identiteitskaart of verblijfstitel niet meer gelijkend is. Zie richtlijnen pasfoto.
Dit artikel is gedeeld door