Schepencollege stad AntwerpenAna_Izamska

College: samenstelling

Het aantal schepenen en het aantal raadsleden van een stad is afhankelijk van het aantal inwoners. Het college van de stad Antwerpen bestaat, naast de burgemeester, uit acht schepenen. De samenstelling van het college en de verdeling van de schepenfuncties zijn het resultaat van onderhandelingen tussen partijen die besloten hebben samen een meerderheid te vormen.

Vanaf 1 januari 2019 zijn de collegeleden eveneens de leden van het vast bureau van het OCMW.  Op deze manier wordt het OCMW geïntegreerd in het gemeentebestuur.

De algemeen directeur (voorheen gemeentesecretaris) woont de zittingen van het college van burgemeester en schepenen bij en is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen ervan.

Samenstelling van het college 

Bart De Wever (N-VA) burgemeester/voorzitter van de gemeenteraad, bevoegd voor bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoedBart De Wever
Koen Kennis (N-VA) - schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatieKoen Kennis
Jinnih Beels (sp.a), schepen bevoegd voor onderwijs, jeugd, en integratie en inburgeringJinnih Beels
Annick De Ridder (N-VA), schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordeningAnnick De Ridder
Claude Marinower (Open vld) - schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszakenClaude Marinower
Nabilla Ait Daoud (N-VA), schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerkingNabilla Ait Daoud
Tom Meeuws (sp.a), schepen bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, gelijke kansen, sociale economie, leefmilieu en eredienstenTom Meeuws
Ludo Van Campenhout (N-VA), schepen bevoegd voor sport, diamant en markten en forenLudo Van Campenhout
Fons Duchateau (N-VA), voorzitter van AG VESPA, schepen bevoegd voor wonen, patrimonium, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorgFons Duchateau

Contact collegeleden

college@antwerpen.be
Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Contact kabinetten

De collegeleden beschikken ieder over een team van directe medewerkers: hun kabinet. 
U vindt hier een overzicht van de diverse kabinetten en een link naar een pagina met hun contactgegevens.

  KabinetContact
Bart De Wever - Hofstraat 17, 2000 AntwerpenContact
Koen KennisContact
Jinnih BeelsContact
Annick De RidderContact
Claude MarinowerContact
Nabilla Ait DaoudContact
Tom MeeuwsContact
Ludo Van CampenhoutContact
Fons DuchateauContact

Algemeen directeur

Sven Cauwelier - algemeen directeurDen Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen - tel. kantoor 03 338 82 42 - algemeen.directeur@antwerpen.be

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door
Politiek
Bestuur
35700+