Schepencollege stad AntwerpenAna_Izamska

College: samenstelling

Het aantal schepenen en het aantal raadsleden van een stad is afhankelijk van het aantal inwoners. Het college van de stad Antwerpen bestaat, naast de burgemeester, uit acht schepenen. De samenstelling van het college en de verdeling van de schepenfuncties zijn het resultaat van onderhandelingen tussen partijen die besloten hebben samen een meerderheid te vormen.

Vanaf 1 januari 2019 zijn de collegeleden eveneens de leden van het vast bureau van het OCMW.  Op deze manier wordt het OCMW geïntegreerd in het gemeentebestuur.

De algemeen directeur (voorheen gemeentesecretaris) woont de zittingen van het college van burgemeester en schepenen bij en is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen ervan.

Samenstelling van het college 

Bart De Wever (N-VA) burgemeester/voorzitter van de gemeenteraad, bevoegd voor bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed

Bart De Wever

Koen Kennis (N-VA) - schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie

Koen Kennis

Jinnih Beels (sp.a), schepen bevoegd voor onderwijs, jeugd, en integratie en inburgering

Jinnih Beels

Annick De Ridder (N-VA), schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Annick De Ridder

Claude Marinower (Open vld) - schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken

Claude Marinower

Nabilla Ait Daoud (N-VA), schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking

Nabilla Ait Daoud

Tom Meeuws (sp.a), schepen bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, gelijke kansen, sociale economie, leefmilieu en erediensten

Tom Meeuws

Ludo Van Campenhout (N-VA), schepen bevoegd voor sport, diamant en markten en foren

Ludo Van Campenhout

Fons Duchateau (N-VA), voorzitter van AG VESPA, schepen bevoegd voor wonen, patrimonium, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg

Fons Duchateau

Contact collegeleden

college@antwerpen.be
Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Contact kabinetten

De collegeleden beschikken ieder over een team van directe medewerkers: hun kabinet. 
U vindt hier een overzicht van de diverse kabinetten en een link naar een pagina met hun contactgegevens.

  

Kabinet

Contact

Bart De Wever - Hofstraat 17, 2000 Antwerpen

Contact

Koen Kennis

Contact

Jinnih Beels

Contact

Annick De Ridder

Contact

Claude Marinower

Contact

Nabilla Ait Daoud

Contact

Tom Meeuws

Contact

Ludo Van Campenhout

Contact

Fons Duchateau

Contact

Algemeen directeur

Sven Cauwelier - algemeen directeur

Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen - tel. kantoor 03 338 82 42 - algemeen.directeur@antwerpen.be

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door
Politiek
Bestuur
26000+