College: samenstelling

Het college van burgemeester en schepenen is een collegiaal orgaan. Dit wil zeggen dat alle beslissingen gezamenlijk worden genomen. Toch is er een taakverdeling.

Binnen zijn eigen domein heeft iedere schepen een beperkte autonomie. De vergaderingen van het schepencollege zijn gesloten en worden voorgezeten door de burgemeester. Om geldig te vergaderen en te stemmen, moet meer dan de helft van de leden (een absolute meerderheid) aanwezig zijn. Nadat het schepencollege een voorstel heeft goedgekeurd, zorgt de algemeen directeur ervoor dat de gemeentelijke ambtenaren dit uitvoeren.

Het aantal schepenen en het aantal raadsleden van een stad is afhankelijk van haar aantal inwoners. Antwerpen heeft, naast de burgemeester, acht schepenen. De samenstelling van het college en de verdeling van de schepenfuncties zijn het resultaat van onderhandelingen tussen partijen die besloten hebben samen een meerderheid te vormen.

Het Antwerps schepencollege vergadert in principe elke week. De burgemeester en schepenen van de stad hebben drukke agenda's, waardoor geen vast spreekuur kan worden voorzien. Als u een vraag of opmerking heeft voor één van hen, kan u hen een e-mail sturen (zie 'Samenstelling van het college' hieronder) of het betrokken kabinet telefonisch contacteren.
 

Besluiten van het schepencollege

Deze kunt u raadplegen op de pagina 'Besluiten van gemeenteraad, districtsraden en colleges'.
 

Contact schepencollege

college@antwerpen.be
Grote Markt 1
2000 Antwerpen
 

Contact kabinetten

De collegeleden beschikken ieder over een team van directe medewerkers: hun kabinet. U vindt hier een overzicht van de diverse kabinetten en hun contactgegevens.
 

Samenstelling van het college

Bart De Wever (N-VA) burgemeester/voorzitter van de gemeenteraad, bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking, loketten, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, groen en erfgoed Hofstraat 17, 2000 Antwerpen - tel. kantoor: 03 338 82 00 - bart.dewever@antwerpen.be
Koen Kennis (N-VA) - schepen voor financiën, mobiliteit, toerisme, binnengemeentelijke decentralisatie en middenstand Grote Markt 9-11, 2000 Antwerpen - tel. kantoor 03 338 83 37 - koen.kennis@antwerpen.be
Caroline Bastiaens (CD&V) - schepen voor cultuur, economie, stads- en buurtonderhoud, patrimonium en erediensten Grote Markt 13, 2000 Antwerpen - tel. kantoor: 03 338 83 62 - caroline.bastiaens@antwerpen.be
Ludo Van Campenhout (N-VA) - schepen voor publiek domein, sport, diamant, markten & foren en personeel Grote Markt 9-11, 2000 Antwerpen - tel. kantoor 03 338 80 61 - ludo.vancampenhout@antwerpen.be
Claude Marinower (Open vld) - schepen voor onderwijs en rechtszaken Hofstraat 17, 2000 Antwerpen - tel. kantoor: 03 338 80 70 - claude.marinower@antwerpen.be
Marc Van Peel (CD&V) - schepen voor haven, industrie en werk Grote Markt 13, 2000 Antwerpen - tel. kantoor: 03 338 82 60 - marc.vanpeel@antwerpen.be
Nabilla Ait Daoud (N-VA) - schepen voor jeugd, leefmilieu, kinderopvang en dierenwelzijn Grote Markt 9-11, 2000 Antwerpen - tel. kantoor 03 338 86 70 - nabilla.aitdaoud@antwerpen.be
Fons Duchateau (N-VA) - voorzitter OCMW - schepen voor sociale zaken, wonen, diversiteit & inburgering en samenlevingsopbouw Hofstraat 17, 2000 Antwerpen - tel. kantoor 03 338 82 74 - fons.duchateau@antwerpen.be

Algemeen directeur

Sven Cauwelier - algemeen directeur Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen - tel. kantoor 03 338 82 42 - algemeen.directeur@antwerpen.be

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door