Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Integrale kwaliteitskamer

De integrale kwaliteitskamer is een platform waarbinnen alle expertises op vlak van stedenbouw, architectuur, publieke ruimte en erfgoed samenkomen en waar inhoudelijk gereflecteerd wordt over zowel publieke als private strategische stadsontwikkelingsprojecten.

De integrale kwaliteitskamer ondersteunt stadsbouwmeester Christian Rapp in de uitvoering van zijn mandaat. Ze vervangt de welstandscommissie en gaat als nieuwe overlegstructuur ruimer dan enkel het adviseren over de beeldkwaliteit of de architectuur van projecten. 

De oprichting van een integrale kwaliteitskamer is het antwoord op stadsontwikkelingsprojecten van een zekere schaal of complexiteit, die vragen om een ruimer debat. 

Doelstelling

De integrale kwaliteitskamer heeft twee doelen. Ten eerste de inhoudelijke advisering van stadsontwikkelingsprojecten, masterplannen en beleidsvisies die betrekking hebben op o.a. stedenbouw, architectuur, publieke ruimte, infrastructuur, erfgoed en duurzaamheid. Ten tweede heeft ze ook als doel om meer transparantie te bieden over het te volgen traject binnen de stedelijke werking van bij de opstart van nieuwe, grootschalige stadsontwikkelingsprojecten.

Samenstelling

De integrale kwaliteitskamer bestaat uit vier externe deskundigen en twee reserveleden met de stadsbouwmeester als voorzitter. Deze deskundigen weten wat er leeft in de stad en kunnen door hun ervaring, interesses, beroep, ... een onderbouwde bijdrage leveren in het bijzonder op het vlak van architectuur, stedenbouw, erfgoed en publieke ruimte.

Om de continuïteit in de adviesverlening te garanderen, werd beslist om telkens halverwege de aanstellingstermijn van de leden, 2 reserveleden te laten instromen. Het college stelde recent Eric Soors en Jonas Lindekens aan als reservelid voor de integrale kwaliteitskamer. Daarnaast zullen zij de kwaliteitskamer architectuur ondersteunen. De laatste 2 jaar worden zij volwaardig lid van de integrale kwaliteitskamer. 

De samenstelling van de integrale kwaliteitskamer is als volgt:

  • Yvette Verlinden, expert architectuur

Yvette Verlinden (°1959) studeerde architectuur en richtte in 1982 samen met Johan Praet het architectenbureau Praet-Verlinden op. Yvette Verlinden is sinds 1988 docent digitale beeldvorming optie Grafisch Ontwerp aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten / AP Hogeschool Antwerpen. Verder is zij sinds 2014 lid van de huidige welstandscommissie in Antwerpen en treedt zij regelmatig op als extern jurylid bij architectuurwedstrijden.

  • Els Nulens, expert stedenbouw

Els Nulens (°1971) studeerde architectuur en stedenbouw en beschikt over 23 jaar praktijkervaring binnen de stedenbouwkundige ontwerpbureaus Planners en Blauwdruk. Aanvullend voert Els Nulens met het bureau Blauwdruk tal van onderzoeksprojecten en faciliteert de advisering voor zowel publieke als private opdrachtgevers binnen het werkveld. Ze is voorzitter van de kwaliteitskamer Mechelen en WinVorm en maakt deel uit van het expertenteam van de Vlaams Bouwmeester.

  • Bas Smets, expert publieke ruimte

Bas Smets (°1975) studeerde af als Ingenieur Architect en behaalde daarnaast het diploma ‘Landschapsarchitect’. Na gewerkt te hebben bij Michel Desvigne, richtte hij in 2007 het Bureau Bas Smets op. Het bureau won diverse awards en heeft tal van boeken, publicaties, lezingen en expo’s op zijn naam. Bas Smets was docent aan La Cambre te Brussel, de Universiteit van Parijs en Versailles en gastdocent aan de Universiteit van Harvard en Lausanne. Hij heeft ook expertise als curator (Biënnale Bordeaux) en extern jurylid in tal van jury’s.

  • Bernard Colenbrander, expert erfgoed

Bernard Colenbrander (°1956) studeerde architectuurgeschiedenis en promoveerde vervolgens aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn beroepsloopbaan is divers, gaande van wetenschappelijk beleidsmedewerker bij het NDB (Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst), curator bij het NAi (Nederlands Architectuurinstituut) tot beleidsmedewerker en projectleider Culturele Planologie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van 2005 tot 2022 was hij verbonden aan de TU Eindhoven als Hoogleraar Architectuurgeschiedenis en -theorie, alwaar hij van 2009 tot 2015 eveneens voorzitter van de Unit AUDE (Architectural Urban Design and Engineering) was.

  • Eric Soors, expert architectuur (reserve lid)

Eric Soors (°1965) studeerde architectuur aan het Henry Van de Velde Instituut in Antwerpen en behaalde een diploma Real Estate Management aan de Antwerp Management School. Van 1990 tot 1994 werkte hij als architect bij Jo Crepain. Sinds 1994 is hij vennoot en bestuurder van META architectuurbureau. In zijn loopbaan heeft hij in verschillende afstudeerjury’s gezeteld aan KUL Sint-Lucas Gent. In 2020 werd hij plaatsvervangend lid van de GECORO in Antwerpen. 

  • Jonas Lindekens, expert architectuur (reserve lid)

Jonas Lindekens (°1975) heeft een diploma Burgerlijk Ingenieur Architect en doctoraat in de Ingenieurswetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast heeft hij een master in architectural design (University College London). In 2007 richtte hij ono architectuur op. Aan de VUB is hij assistent Ontwerpmethodiek en gastprofessor Advanced Design Studio. Hij werkte mee aan tal van lezingen, tentoonstellingen en jury’s.

 

Mensen aan een tafel die vergaderen.atelier stadsbouwmeester
v.l.n.r. Christian Rapp (voorzitter), Bas Smets, Els Nulens, Yvette Verlinden, Bernard Colenbrander, Jonas Lindekens, Eric Soors.

Advies

De leden van de integrale kwaliteitskamer komen maandelijks samen. De kwaliteitskamer architectuur komt tweewekelijks samen voor een efficiënte en snelle advisering van de lopende projecten. Ze bestaat uit de stadsbouwmeester en de expert architectuur en heeft een vastomlijnde werking, in functie van de advisering van de aanvragen tot omgevingsvergunning.

Voor de andere expertises, namelijk de kwaliteitskamer stedenbouw, publieke ruimte en erfgoed, is het mogelijk om afhankelijk van de aard van het project een meer diepgaande dialoog aan te gaan. Deze kamer komt samen op afroep van de desbetreffende expert samen met de stadsbouwmeester.

 

Meer info

Atelier Stadsbouwmeester
Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen 
tel. 03 338 98 14
stadsbouwmeester@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door