Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Brandpreventie controle

De preventiedienst voert wettelijke controles uit en toezichtstaken die daarmee verband houden.

Welke controles voert de brandweer uit?

Brandweer Zone Antwerpen voert enkel controles inzake brandveiligheid uit wanneer deze wettelijk verplicht zijn of in opdracht van de burgemeester. De brandweer controleert of het betreffende instelling/gebouw aan de wetgeving voldoet of controleert het stappenplan en stelt een brandpreventieadvies op.

Concreet gaat het om controles die te maken hebben met:

Hoe vraag ik een controle aan?

Via het e-formulier aanvraag controle.

Het verzenden van dit formulier geldt als aanvraag aan de burgemeester.

Bekijk alvast dit filmpje ter voorbereiding van de controle.

U zal per mail een bevestiging van uw aanvraag ontvangen. Wij raden u aan om dit ontvangstbewijs goed te bewaren.

De brandweer zal u contacteren om een concrete datum af te spreken.

Indienen van een stappenplan

In welbepaalde gevallen dient een stappenplan opgemaakt te worden om de vastgestelde tekorten weg te werken.
 

Het stappenplan dient minstens één van volgende opsommingen te bevatten:

  • een duidelijke omschrijving van de mate waarin de vastgestelde tekorten verholpen zijn;
  • een duidelijke omschrijving van de mate waarin de vastgestelde tekorten verholpen zullen worden, met in dat laatste geval een opgave van de uitvoeringstermijn en de aan te wenden middelen;
  • vastgestelde tekorten waarvoor een aanvraag ingediend werd / zal worden om een afwijking van de geldende brandveiligheidsnormen te verkrijgen volgens de geldende procedure.

De uitbater bezorgt dat stappenplan via het e-formulier aanvraag controle stappenplan en dit binnen een termijn van maximaal zeven maanden nadat hij het brandveiligheidsverslag heeft ontvangen.

Voeg het stappenplan toe aan uw aanvraag. Een voorbeeld van een stappenplan, vindt u hier.

U zal per mail een bevestiging van uw aanvraag ontvangen. Wij raden u aan om dit ontvangstbewijs goed te bewaren.

Is de controle gratis?

Nee, alle controlebezoeken (alsook adviesverleningen) inzake brandpreventie zijn betalend. Raadpleeg het retributiereglement voor meer info.

Hoe bereid ik een controle voor?

Raadpleeg op voorhand de voorwaarden waaraan uw instelling of gebouw moet voldoen. Dit bespaart tijd én geld.

Als u er niet uitgeraakt of nog vragen heeft, kan u op voorbespreking komen bij de brandweer. Hiervoor wordt een retributie aangerekend. Kijk hier voor meer info. Een voorbespreking vraagt u aan via het e-formulier aanvraag voorbespreking.

Welke controles voert de brandweer niet uit (geldend voor Antwerpen en haar districten)?

Voor overige controles (behalve gebouwen) zoals de werking/plaatsing van rookmelders, rookluiken, haspels en blustoestellen kunt u beroep doen op erkende keuringsdiensten. Een lijst van deze diensten kan u onder andere terugvinden via Gouden Gids onder rubriek “controleorganismen”.

Kan ik afwijken van de Code van gemeentelijke politiereglementen?
Voor Antwerpen en haar districten:

Indien u niet kan voldoen aan de voorwaarden die bepaald zijn in de Code van gemeentelijke politiereglementen kan u een afwijking aanvragen.

Via volgende links vindt u de correcte procedure en de bijhorende formulieren:

​De stad Antwerpen onderzoekt of het gebouw een gelijkwaardig veiligheidsniveau heeft.

Dit artikel is gedeeld door
Brandweer Zone Antwerpen
Brandweer
455000+