Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Brandpreventie controle

De preventiedienst voert wettelijke controles uit en toezichtstaken die daarmee verband houden.

Welke controles voert de brandweer uit?

Brandweer Zone Antwerpen voert enkel controles inzake brandveiligheid uit wanneer deze wettelijk verplicht zijn of in opdracht van de burgemeester. De brandweer controleert of het betreffende instelling of gebouw aan de wetgeving voldoet of controleert het stappenplan en stelt een brandpreventieadvies op.

Concreet gaat het om controles die te maken hebben met:

  • kinderopvang

  • ouderenvoorzieningen, centra voor herstel en lokale dienstencentra

  • publiek toegankelijke inrichtingen (voor Zwijndrecht en Wijnegem)

  • toeristische logies

  • logies in kader van toerisme voor allen

  • ziekenhuizen

  • voetbalstadions

De controles van publiek toegankelijke inrichtingen voor Antwerpen en haar districten worden uitgevoerd door de dienst Maatschappelijke Veiligheid van de stad Antwerpen. Deze controles kunnen worden aangevraagd via het e-formulier aanvraag controle.

Brandweer Zone Antwerpen voert geen controles uit van andere gebouwen, zoals appartementsgebouwen en kantoorgebouwen. Ook worden er geen controles uitgevoerd in kader van een oplevering van een gebouw, naar aanleiding van geschillen tussen verschillende partijen of van vermoedelijke bouwovertredingen.

Je kan als inwoner van de stad Antwerpen een vermoedelijke bouwovertreding melden aan de stad, zoals bijvoorbeeld het ombouwen van een eengezinswoning naar studio's.

Voor indienststellingen en keuringen van installaties of toestellen zoals de werking of plaatsing van automatische branddetectie-installatie, rookluiken, haspels en blustoestellen kan je beroep doen op erkende keuringsdiensten. Een lijst van deze diensten kan je onder andere terugvinden via Gouden Gids onder rubriek “controleorganismen”.

Hoe bereid ik een controle voor?

Raadpleeg op voorhand de voorwaarden waaraan je instelling of gebouw moet voldoen. Dit bespaart tijd én geld.

Als je er niet uitgeraakt of nog vragen hebt, kan je een (voor)bespreking aanvragen bij de brandweer. 

Hoe vraag ik een controle aan?

Via het e-formulier aanvraag controleHet verzenden van dit formulier geldt als aanvraag aan de burgemeester.

Bekijk alvast dit filmpje ter voorbereiding van de controle.

Je zal per mail een bevestiging van je aanvraag ontvangen. Wij raden je aan om dit ontvangstbewijs goed te bewaren.

De brandweer contacteert je om een concrete datum af te spreken.

Indienen van een stappenplan

In welbepaalde gevallen dient een stappenplan opgemaakt te worden om de vastgestelde tekorten weg te werken.

Het stappenplan dient minstens één van volgende opsommingen te bevatten:

  • een duidelijke omschrijving van de mate waarin de vastgestelde tekorten verholpen zijn

  • een duidelijke omschrijving van de mate waarin de vastgestelde tekorten verholpen zullen worden, met in dat laatste geval een opgave van de uitvoeringstermijn en de aan te wenden middelen

  • vastgestelde tekorten waarvoor een aanvraag ingediend werd / zal worden om een afwijking van de geldende brandveiligheidsnormen te verkrijgen volgens de geldende procedure

De uitbater bezorgt het stappenplan via het e-formulier aanvraag controle stappenplan en dit binnen een termijn van maximaal zeven maanden nadat hij het brandveiligheidsverslag heeft ontvangen.

Voeg het stappenplan toe aan je aanvraag. Je vindt hier een voorbeeld van een stappenplan.

Je zal per mail een bevestiging van je aanvraag ontvangen. Wij raden je aan om dit ontvangstbewijs goed te bewaren.

Kostprijs

Alle controleopdrachten voor brandpreventie zijn betalend. Raadpleeg het retributiereglement voor meer info.

 

Dit artikel is gedeeld door
Brandweer Zone Antwerpen zorgt voor de veiligheid van de bevolking en bezoekers van Antwerpen, Zwijndrecht en Wijnegem.
Brandweer
825000+