Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

De stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester adviseert het college en ondersteunt de stedelijke diensten met het oog op de ruimtelijke kwaliteit. Dat gebeurt vanuit een onafhankelijke positie.

Stadsbouwmeester Christian Rapp

De huidige stadsbouwmeester is Christian Rapp. Hij werd aangesteld in december 2015 voor een periode van vijf jaar. Na een gunstige evaluatie besliste het college van burgemeester en schepepen in oktober 2020 om het mandaat van Christian Rapp te verlengen tot 31 december 2025. De stadsbouwmeester en zijn team hebben een uitgebreid takenpakket:

  • onafhankelijk advies aan het college van burgemeester en schepenen en coaching van de stedelijke diensten;
  • selectie van ontwerpers en ontwerpen voor stedelijke opdrachten, in samenspraak met een jury van experts;
  • uithangbord van het Antwerpse ruimtelijke beleid in binnen- en buitenland;
  • creatie van allerlei hulpmiddelen om aan kwaliteitsbewaking te doen, zoals een leidraad voor de selectie van ontwerpers;
  • voorzitter van de integrale kwaliteitskamer en lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO);
  • organisatie van studiedagen en publieksevenementen.

Ontdek alles over de stadsbouwmeester op www.antwerpenmorgen.be/stadsbouwmeester.

De beleidsnota '2016-2020 Atypische stadsbouwmeester'

In de beleidsnota '2016-2020 Atypische stadsbouwmeester' heeft Christian Rapp zijn visie op Antwerpen neergeschreven. Hij focust zijn aandacht op drie gebieden: 

  • De kernstad:  met het Duitse begrip 'weiterbauen' omschrijft hij de aanpak voor nieuwe architectuur in de binnenstad: we bouwen verder op de historische groei, rekening houdend met de karakteristieke eigenschappen van klassiek en modern, hoogbouw en laagbouw.  
  • De Ringzone: De Grote Verbinding biedt mogelijkheden om een nieuwe ‘Ringstraβe’ te creëren die naadloos de gebieden buiten de Ring aan de kernstad kan hechten.
  • De 20ste-eeuwse stadsdelen en Linkeroever: meer woningen in dit gebied moeten hand in hand gaan met extra voorzieningen voor de buurt.   

Nieuwsgierig naar meer? Lees de beleidsnota hier

Meer info

Atelier Stadsbouwmeester
Grote Markt 1
2000 Antwerpen 
tel. 03 338 98 14
stadsbouwmeester@antwerpen.be
 

Dit artikel is gedeeld door