Verblijfstitels voor niet-Belgen

Als u geen Belg bent en u hebt het recht om in België te verblijven, dan krijgt u een elektronische identiteitskaart voor vreemdelingen. Dat geldt vanaf de leeftijd van 12 jaar. Met de kaart krijgt u toegang tot de onlinediensten van de overheid.

Hebt u een oproepingskaart gekregen om uw elektronische verblijfskaart te vernieuwen? 
Maak een afspraak voor de aanvraag van uw nieuwe kaart. (Thema 'Identiteit' of Thema “Vreemdelingenzaken)

Vertrekt u naar het buitenland en vervalt uw kaart bijna? 
U kan zelf een aanvraag doen voor een nieuwe identiteitskaart maximaal 6 maanden voor uw vertrek. In het geval van een onbeperkt verblijf kan u de verblijfstitel al drie maanden voor de einddatum vernieuwen.

U moet zich tussen de 45e en 30e dag voor de vervaldatum van uw kaart aanbieden bij de gemeente. De kaart wordt echter niet ter plaatse aangemaakt en u moet rekenen op ongeveer twee weken productietijd.

Let op! Tijdens de zomermaanden juli en augustus kan die termijn oplopen tot drie of vier weken.

Waar aanvragen? 

Er  zijn 3 mogelijkheden:

1. U bent houder van een A-kaart?

Vraag de verlenging van uw A-kaart aan bij het loket vreemdelingenzaken. 

 • Kies het juiste online aanvraag formulier: A-kaart.
 • Het loket vreemdelingenzaken bezorgt u de nodige informatie rond de verdere procedure.

2. U bent houder van een B-kaart?

Vraag de verlenging van uw B-kaart aan bij het loket vreemdelingenzaken:

 • Maak een afspraak bij het loket vreemdelingenzaken (Thema 'identiteit' of Thema “vreemdelingenzaken”). Het loket vreemdelingenzaken bevindt zich in het stadsloket Deurne.
 • U moet zich persoonlijk aanmelden. 
 • De kaart afhalen kan enkel op dezelfde locatie en na afspraak. (Thema 'identiteit' of thema “vreemdelingenzaken”)
 • Spoedprocedure in 2 of 3 dagen?
  Ga naar het loket vreemdelingenzaken tijdens de openingsuren, een afspraak is niet nodig. Meer informatie over de spoedprocedure

3. U bent houder van een C-kaart, D-kaart, E-kaart, E+ kaart, F-kaart, F+-kaart?

Vraag de verlenging van uw elektronische identiteitskaart aan bij een stadsloket naar keuze:

 • Maak een afspraak bij een stadsloket naar keuze. (Thema 'identiteit')
 • U moet u persoonlijk aanmelden. 
 • De kaart afhalen kan enkel bij hetzelfde stadsloket en na afspraak. (Thema 'identiteit')
 • Spoedprocedure in 2 of 3 dagen?
  Ga naar een stadsloket naar keuze tijdens de openingsuren, een afspraak is niet nodig. Meer informatie over de spoedprocedure

Let op! Wanneer u een attest van immatriculatie of een bijlage 35 hebt, kan u voor een verlenging zonder afspraak terecht bij het loket Vreemdelingenzaken. 

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag:

 • uw huidige identiteitskaart/verblijfsvergunning of een attest van verlies of diefstal 
 • uw uitnodiging van de dienst vreemdelingenzaken of uw oproepingskaart
 • 1 recente pasfoto (max. 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden
  U kan ter plaatse foto's laten maken. Voor zes pasfoto's betaalt u 6 euro.
  Let op: het toestel aanvaardt enkel gepast geld of u kan betalen met bancontact, Visa of Mastercard. 
 • Voor een A: zie tabel met tarieven. U kan betalen met bancontact, Visa of Mastercard.
  Een C-, D-, E- of F-kaart betaalt u bij de afhaling.


Bij het afhalen:

 • uw PIN- en PUK-code;
 • uw huidige identiteitskaart/verblijfsvergunning (of vervangend document); 
 • uw attest van verlies of diefstal (indien van toepassing); 
 • het bedrag dat u moet betalen voor uw identiteitskaart (zie tarieven hieronder). U kan betalen met bancontact, Visa of Mastercard.  

Vingerafdruk laten nemen?

Een aantal identiteitskaarten zijn biometrisch. Daarom worden op een biometrische verblijfskaart naast uw handtekening en uw foto, ook uw vingerafdrukken geregistreerd. 

 • Voor de A-kaart, B-kaart, C-kaart en D-kaart zal een loketmedewerker tijdens uw bezoek uw vingerafdrukken nemen. 
 • Voor de E-kaart, F-kaart, E+-kaart en F+-kaart worden geen vingerafdrukken genomen.


Tarief 

Bij de eerste verlenging, vervanging of vernieuwing van de A-kaart betaalt u een retributie. Deze retributie dient maar één keer per kalenderjaar betaald te worden en bedraagt 50 euro. Als u minderjarig bent of een verblijfsvergunning verkregen hebt op basis van studies of regularisatie, dan wordt er een uitzondering (zie *) voorzien en betaalt u 5 euro retributie.

U kan een EVK in gewone procedure aanvragen (+-3 weken), in dringende procedure (3 werkdagen) en in zeer dringende procedure (2 werkdagen).

U kan betalen met Bancontact, Visa of MasterCard.

Tarieven 2018

  Soort EVKGewone procedureDringende procedureZeer dringende procedure
B - C - D - H24,20 euro109 euro152,60 euro
B - C - D - H met attest verlies24,20 euro89 euro132,60 euro
E - E+ - F - F+21 euro109 euro152,60 euro
E - E+ - F - F+ met attest verlies21 euro89 euro132,60 euro
A (1ste)24,20 euro109 euro152,60 euro
A (1ste verlenging, vervanging, vernieuwing kalenderjaar en geen uitzondering*)69,20 euro134 euro177,60 euro
A (1ste verlenging, vervanging, vernieuwing kalenderjaar en met uitzondering*)24,20 euro109 euro152,60 euro
A (volgende verlenging, vervanging, vernieuwing binnen kalenderjaar)19,20 euro84 euro127,60 euro

Kaart verloren, gestolen of vernietigd? 

Is uw kaart verloren, gestolen of vernietigd? Hier vindt u welke stappen u moet ondernemen. 


Snel naar


​Meer info

Stedelijk Contactcenter
info@stad.antwerpen.be

Hoe naar loket vreemdelingenzaken?

Dit artikel is gedeeld door