Aanvragen van een vrijstelling bij een sollicitatie

Als je solliciteert bij stad, dan kan je een vrijstelling krijgen.

Voorwaarde

  • Je nam minder dan drie jaar geleden deel aan een selectie op hetzelfde schaalniveau en binnen dezelfde functiefamilie.

Je vrijstelling geldt voor alle competenties die opnieuw gemeten worden via eenzelfde of een gelijkwaardige selectiemethodiek.
Als de vrijstelling wordt toegestaan, behoud je het resultaat van je vorige selectie voor deze competentie(s).

Vraag je vrijstelling aan via mail 

Mail uiterlijk op de afsluitdatum van de vacature waarvoor je solliciteert je aanvraag voor een vrijstelling. Vermeld duidelijk:

  • dat je in aanmerking wil komen voor een vrijstelling;
  • aan welke selectie je wilt deelnemen;
  • aan welke selectie je deelnam in de afgelopen drie jaar;
  • in welke periode je deelnam aan die selectie.

Doe je aanvraag enkel op mail, zodat ze niet verloren gaat in je motivatie of CV. Je vindt het e-mailadres in de vacature waarvoor je wenst te solliciteren. 

Dit artikel is gedeeld door
Jobs
Jobs
497000+