Masterplan Groen Hart Merksem

De parken in het centrum van Merksem vormen groene eilanden in een bebouwde omgeving. Een masterplan voor deze Merksemse parken stelt een globale aanpak voor alle parken voor en bekijkt ze als een samenhangend geheel. Doel is de belevingskwaliteit en samenhang van de groenstructuur te verbeteren en 'sport' en 'groen' zoveel mogelijk te verzoenen.

Het projectgebied wordt begrensd door de Terlindenhofstraat, Nieuwdreef, Rodeloopstraat, Kroonplein, Dr. Maurice Timmermanslaan, Van Heybeeckstraat en Annuntiatenstraat.

Dat gebied is geen groot park, eerder een groene zone met verschillende onderdelen. Er zijn een aantal parken, zoals het Gemeentepark aan de Van Heybeeckstraat, het Hof van Roosendael en het Runcvoortpark. Andere grote gebieden zijn de begraafplaats Van Heybeeck, sportcentrum De Rode Loop en voetbalstadion Jef Mermans.

Ambitie

Het masterplan heeft de ambitie om van de drie parkeilanden, één groene kern in het centrum van Merksem te maken. De maatregelen mogen het park niet verdelen, maar moeten de drie parken zowel ruimtelijk als functioneel met elkaar verbinden. Zo kunnen de parken als één groen geheel ervaren worden en krijgt Merksem een groene long, waar het aangenaam vertoeven is. Er ontstaat een ruimte om enerzijds tot rust te komen en om anderzijds actief te recreëren.

Uitvoering

Verschillende onderdelen van het masterplan zijn ondertussen uitgevoerd, andere staan in de planning. Zo trokken in november 2012 de eerste kindjes in het nieuwe kinderdagverblijf en werd op 1 december 2012 een nieuw loopparcours feestelijk ingelopen. Het Runcvoortpark kreeg in 2015 een mooi inkomplein aan de Rodeloopstraat en de aanleg van een compleet nieuwe padenstructuur voor de verschillende parken is in uitvoering. Momenteel zijn de plannen in opmaak voor de heraanleg van de Terlindenhofstraat en de Speelpleinstraat, de twee straten die de parken met elkaar verbinden. Ook de ingang van het Runcvoortpark aan de zijde van de Terlindenhofstraat wordt op termijn vernieuwd. 

Deelproject inkom Runcvoortpark, Rodeloopstraat

​Deelproject heraanleg Speelpleinstraat - Terlindenhofstraat

​Deelproject Padenstructuur Groen Hart

Meer info

Stadsontwikkeling - ruimtelijke planning

ruimtelijkeplanning@antwerpen.be

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door